מפריע לכל הכיתה: בעיות משמעת בכיתה והקשר שלהן להישגי התלמידים

בלנק, כ' ושביט, י' (2013). "מפריע לכל הכיתה": בעיות משמעת בכיתה והקשר שלהן להישגי התלמידים. מרכז טאוב, ירושלים, 20 עמודים

בעיות משמעת הן אחד הנושאים הבוערים, הרגישים והחשובים ביותר המעסיקים מורים והורים. באופן מפתיע, הנושא עדיין לא נבחן אמפירית ולכן לא ידוע מספיק על הגורמים לבעיות המשמעת ועל השפעתן. מטרתו של מחקר זה לבחון כיצד מאפיינים שונים של הכיתה ושל בית הספר תורמים לרמת בעיות המשמעת בכיתה, וכיצד משפיעות הבעיות הללו על הישגי התלמידים.

המחקר מתבסס על ניתוח רב רמות המאפשר להתייחס בו-זמנית למאפיינים של התלמיד, של הכיתה ושל בית הספר, תוך הבאה בחשבון של הישגים קודמים של התלמיד. הממצאים מצביעים על כך שיש הבדלים בין כיתות בתוך אותו בית הספר ברמת בעיות המשמעת. הגורמים שתורמים לריבוי בעיות משמעת בכיתה הם יחס לא הוגן של המורים בכיתה והפרות משמעת בבית הספר, ואילו עלייה בהשכלת ההורים הממוצעת בכיתה או שיפור במדיניות אכיפת המשמעת בבית הספר יכולים למתן את הבעיות.

נמצא כי לבעיות משמעת בכיתה יש השפעה שלילית מובהקת סטטיסטית על הישגי התלמיד, ללא קשר להתנהגות התלמיד עצמו או להישגיו הקודמים. מכך עולה כי שיפור מדיניות אכיפת המשמעת בבית הספר ושיפור ביחס המורים, יכולים לתרום לצמצום בעיות המשמעת בכיתה, ובכך להביא לשיפור ההישגים.

למחקר המלא

לקריאה נוספת

שתי אסכולות של חינוך: רשת בתי הספר Success Academy בניו יורק משלבת משמעת נוקשה עם תכנית לימודים גמישה

מורה מחפש משמעת

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya