מפגש המוחות: תכנית התאמה מקוונת עבור סגנונות הוראה ולמידה?

Fenton, Celeste; Ward Watkins, Brenda. "Meeting of the Minds: Online Matching Program for Teaching and Learning Styles?", Community College Journal of Research & Practice, Dec2014, Vol. 38 Issue 12, p1157-1167.

"סדר-יום סיום הקולג'" (The College Completion Agenda) נותן מנדט לכך ש-55% מבני ה-25 עד 35 שנים בארצות הברית יהיו בעלי תואר עד לשנת 2025 (Lee & Rawls, 2010).

אך כיצד ניתן להשיג את האתגר השאפתני והתקווה ההכרחית להגביה את מעמדה של ארצות הברית כמובילה עולמית בהשגה חינוכית בקרב אזרחיה? יש לזהות ולקדם רעיונות חדשניים וטכנולוגיות העשויים להוות משקל נגד למכשולים המאיימים על הצלחת הסטודנטים.

מטרת המאמר היא לדון בהזדמנות למנף את הפלא של התופעה המקוונת ושל הטכנולוגיה בדרכים חדשניות כדי לסייע לסטודנטים להגיע למלוא הפוטנציאל שלהם. בייחוד, המחברים מציגים מכשיר מושגי חדש המשעתק את כוחו של הרישות החברתי של שירותי התאמה מקוונים כדי לחבר בין העדפות הלמידה של הסטודנטים לסגנון ההוראה של סגל ההוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya