מפגש בין ביוגרפיה אישית לאוטוביוגרפיה ספרותית באמצעות כתיבה

מקור: סיכום מעובד של הרצאה מהכנס הבינ"ל החמישי בהכשרת מורים – "הכשרת מורים על פרשת דרכים", מכון מופ"ת.
 
מטרת ההרצאה לתאר את תהליכי הקריאה והכתיבה של קבוצת מתמחות ספרות בקורס שעסק ברומאן האוטוביוגרפי. מתוך כל נושאי הדיון שהקורס מזמן, נתמקד בחוויית המפגש של הקוראת כאינדווידואל עם קוראות עמיתות, בקבוצת זיקה משותפת, בכל פעם סביב טקסט ספרותי אחר. תוצריו של כל מפגש שכזה הם טקסטים נוספים, חדשים, שכל סטודנטית כותבת לעצמה ועל עצמה, ומשתפת בהם את הקבוצה, כשהטקסטים האישיים מצטרפים למעין מטא-טקסט קבוצתי שהסטודנטיות חולקות זו עם זו. התהליכים הללו הודגמו באמצעות טקסטים שיצרה הקבוצה בעקבות קריאה בספרו של עמוס עוז "סיפור על אהבה וחושך", ויתוארו באמצעות תפישותיהם של ידי אריק הירש, פול ריקר ורולאן בארת. הסטודנטיות הביעו את עצמן באמצעות סוגות כתיבה רבות, אשר ארבע מהן פורטו בהרצאה: (1) ציטוטים נבחרים מתוך הטקסט הספרותי והנימוקים לבחירתם. (2) תגובה אישית לטקסט הספרותי. (3) כתיבה עיונית על הטקסט הספרותי. (4) תגובה לטקסט של סטודנטית עמיתה.
מפגש בין ביוגרפיה אישית לבין אוטוביוגרפיה ספרותית טומן בחובו ברמה האישית השוואה וחשבון נפש המכוונים כלפי העבר, יחד עם היותו מקור השראה המכוונת לעתיד. ברמה הקבוצתית מהווה האוטוביוגרפיה הספרותית מנוף לדיון הנובע מתוך קווי הדמיון והשוני בין המשתתפות בקורס. מכאן עולות שאלות רבות: האם כתיבה היא תנאי להבנה טובה יותר של הטקסט הספרותי? האם כתיבה אכן מאפשרת הבנה טובה יותר? מה תפקידה של הקבוצה בתהליכי הכתיבה של הסטודנטית? ומה תפקידה של המנחה? מה כל סטודנטית כתבה? ומה היא לא כתבה?
דומה שהתהליכים שכל סטודנטית חווה בתוך הקבוצה כתלמידה, מביאים אותה לתובנות באשר לתהליכים דומים שתצטרך לנהל בעתיד כמורה.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya