מערכת הכשרת המורים בפינלנד : עמדות הסטודנטים לגבי שיטות הוראה מוטות המחקר

מקור וקרדיט:
 
Jyrhama,-Riitta; Kynaslahti,-Heikki; Krokfors,-Leena; Byman,-Reijo; Maaranen,-Katriina; Toom,-Auli; Kansanen,-Pertti . "The Appreciation and Realisation of Research-Based Teacher Education: Finnish Students' Experiences of Teacher Education",  European Journal of Teacher Education. v31 n1 p1-16 Feb 2008.

נוכח ההתעניינות במערכת החינוך בפינלנד והישגיה במבחנים בינלאומיים החלו גורמים שונים בארץ ובעולם להתעניין גם במערכת הכשרת המורים בפינלנד אשר ללא ספק שותפה להצלחות של בתי הספר והתלמידים בפינלנד. המאמר הנוכחי חושף טפח מתפיסות היסוד וערכי היסוד של מערכת הכשרת המורים בפינלנד בעיקר באמצעות בדיקת עמדות הסטודנטים להוראה שם והתייחסותם לתפיסת היסוד המאפיינת את הכשרת המורים מבוססת המחקר בפינלנד (Research-based approach). המאמר מציג סקר מקוון שנערך בקרב סטודנטים להוראה בפינלנד הנחשפים לשיטות הוראה מבוססות מחקר והתנסויות מבוססות מחקר שהן יסוד מאחד של תוכניות רבות שם . הממצאים מלמדים כי הסטודנטים להוראה בפינלנד הלומדים תוך כדי עבודה בפועל מושפעים רבות מהגישות הפדגוגיות מבוססות המחקר להן הם נחשפים במהלך לימודיהם והכשרתם בפועל.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?