מערכת החינוך הוכפפה לעקרונות השוק: מה שאינו מדיד לא נחשב


לפרסום נתוני המיצ"ב עלולות להיות השפעות הרסניות על מערכת החינוך. אך הבעיה האמיתית היא בעצם עריכת המבחנים שנהפכו - לקדושים .
כתוצאה ממדיניות משרד החינוך שחרגה מזמן מייעודה המקורי וקיבלה חיים משל עצמה, מה שאיננו מדיד - למשל מקצועות שאינם כלולים בבחינות המיצ"ב - הפך ללא נחשב. המבחנים האין-סופיים, והאיום הלא-מרומז הטמון בהם, גם הביאו את בתי הספר להדגיש את המימד הטכני שבהוראת המקצועות שכן נבחנים עליהם, שהרי "חייבים להספיק את כל החומר לפני המבחן". אין זמן לשאלות או לחקירה, ללמידה שבסופו של דבר מעניינת ומהותית יותר מסתם שינון. סגנון ההוראה המאפיין את כיתות י' י"ב לפני בחינות הבגרות חדר גם לבתי הספר היסודיים, לפני בחינות המיצ"ב

למאמר המלא של אור קשתי בעיתון "הארץ"

ראה גם : למבחני ההערכה הארציים והבינלאומיים אין משמעות עבור התלמידים, אבל הם הנפגעים מהטירוף שאליו נקלעת המערכת
מחבר: פנינה קנטי

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya