מערכות הכשרת המורים בין חינוך מקומי והשפעת כוחות גלובליים

מקור וקרדיט :
Townsend, Tony . "Thinking and acting both locally and globally: new issues for teacher education,"  Journal of Education for Teaching, Volume 37, Issue2 May 2011 , pages 121 – 137

בתולדות החינוך היו תמיד גלים מבחוץ שהשפיעו על כיווני החינוך והפדגוגיה בכל מדינה, אך השפעתם של גורמי חוץ אלו היו מוגבלת יחסית . כיום בעידן הגלובליזציה ,על רקע התחרות בין המדינות ומבחני הישגים בינלאומיים חל שינוי מהותי ואי אפשר להתעלם מגורמי חוץ בינלאומיים  והשפעתם הגוברת בתחומי החינוך. השינויים במדינות OECD מוכתבים היום יותר ע"י גורמי חוץ כגון מבחני PISA מאשר חשיבה פדגוגית מקורית מקומית. אמנם השינויים הגלובליים אלו לא מבטיחים בהכרח חינוך איכותי,  אך מערכות החינוך והכשרת המורים אינם יכולים להתעלם מהם עוד.  יתרה מזאת, השפעת גורמי החוץ על החינוך בכל מדינה תלך ותגדל בעשור הבא. זה לא יקרה ביום אחד אלא בהשפעה מצטברת משנה לשנה. לכן, הנוסחה העקרונית שמציע המאמר למורים, למנהלי בתי ספר למוסדות הכשרת המורים היא לחשוב  מעתה גם באופן מקומי וגם באופן גלובלי. המאמר מצביע על כמה וכמה שינויים נדרשים בהיערכות כיום בהכשרת המורים ובהכשרת המנהלים לקראת עידן הצפוי של חינוך גלובלי עתיר השפעה  (Townsend, Tony).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya