מעקב אחר שינויים בתפקיד ובזהויות המקצועיות של מורים שמלמדים בכיתות מחשבים 1:1

Esty Doron, Ornit Spektor-Levy. "Tracing Changes in Role and Professional Identities of Teachers who Teach in 1:1 Laptop Classes"


שילוב מחשבים ניידים עבור תלמידים ומורים, הידוע כתכנית לשילוב מחשבים 1:1 בכיתה, עלה באופן דרמטי בעשור האחרון כדי לענות על הדרישות של העידן הטכנולוגי.

לאור הדרישות המשתנות מהתלמידים ומבתי הספר, גם תפקיד המורים משתנה.

החוקרים טוענים שלטכנולוגיית המידע (ICT) הנכנסת לבתי הספר יש פוטנציאל להשפיע על הפדגוגיה של המורים כדי ליצור אסטרטגיות ושיטות הוראה חדשניות.

המחקר הנוכחי, שאימץ את הפרדיגמה האיכותנית, נערך בשתי חטיבות ביניים בישראל.

המחקר התמקד בדרך שבה המורים מעצבים ומעצבים מחדש את תפקידם ואת הזהויות המקצועיות שלהם בעת הוראה בכיתות של טכנולוגיית המידע המשלבות מחשבים 1:1 .

כלי המחקר כללו ראיונות, תצפיות בכיתות, וניתוח משימה.

התוצאות ציינו שני נושאים עיקריים:

(1) שינוי בתפקיד, בזהויות המקצועיות, בהיבטים הדידקטיים ובעמדות כלפי הוראה בכיתות המשלבות מחשבים 1:1.

(2) פער בין ההצהרות של המורים לגבי פרקטיקות ההוראה שלהם לבין מה שנצפה בכיתות המשלבות מחשבים 1:1.

מאחר ואין להם מודלים לעקוב אחריהם, ותוך שימור המבנה המסורתי של בתי הספר, המורים ניצבים מול קשיים בשינוי פרדיגמת ההוראה שלהם.

ההשלכות המעשיות של מחקר זה הן חשובות למורי המורים והן לקובעי המדיניות.

קישור לתקציר באנגלית באתר הכנס הבינלאומי הששי להכשרת מורים (עמוד 25 בחוברת הכנס)

ראה גם:

שילוב טאבלטים בלמידה בכיתה : תמונת מצב – פברואר 2013

למידה מקצועית של מורים בביה"ס שעברו ללמד בכיתה מתוקשבת 1:1

שינוי דרכי הוראה בכיתה בעקבות תקשוב ומחשבים ניידים : "אני מלוות למידה יותר מאשר מורה"

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya