מעצבים ומובילים: הוראה בסביבות מקוונות

Delahunty, Janine; Jones, Pauline; Verenikina, Irina. "Movers and shapers: Teaching in online environments", Linguistics & Education, Dec2014, Vol. 28, p54-78.

מאמר זה מדווח על מחקר הבוחן אינטראקציות בדיונים א-סינכרוניים של הוראה מרחוק של סטודנטים לתארים מתקדמים בהוראת אנגלית לדוברי שפות אחרות (TESOL), תוך התמקדות בהשפעה של הבניית ידע שיתופית כפיגום.

נעשה שימוש בשתי תיאוריות משלימות:

1) התיאוריה החברתית-תרבותית, הרואה את האינטראקציות כחיוניות לתהליך בניית הידע, בייחוד בצורה של דו-שיח בין המורה החדש לבין המורה המומחה לבין הסטודנטים כשווים;

2) הבלשנות הפונקציונלית המערכתית (Systematic Functional Linguistics) שמדגישה את השפה כמקור למשמעות המובעת באינטראקציות החברתיות ומאפשרת תובנה לגילוי ההבניה של הידע ושל הקשרים הבין-אישיים שנחקקים.

התוצאות אישרו את התפקיד המשמעותי של המנחה בעיצוב ההזדמנויות לדו-שיח שמניעות לומדים לקראת הבנות חדשות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya