מעורבות של סטודנטים בקולג' בהנחייה מתוקשבת של ילדים באזורים מרוחקים

ChanLin, Lih-Juan; Lin, Hong-Yen; Lu, Tze-Han. College students’ engagement in e-tutoring children in remote areas. Innovations in Education & Teaching International, Oct2016, Vol. 53 Issue 5, p519-531.

כדי לגשר על הפער הדיגיטלי (digital divide) ופערי הלמידה בקרב ילדים באזורים מרוחקים, הוחל בשירות הנחייה מקוונת עבור למידה לאחר שעות הלימודים בבתי ספר מרוחקים. הסטודנטים בקולג' גויסו לתפקיד של הוראה ותמיכה בלומדים מרחוק דרך הנחייה מקוונת.

מחקר זה מכוון לחקור את מעורבותם של סטודנטים בקולג' בהנחייה מתוקשבת של ילדים באזורים מרוחקים. שני נושאים עיקריים נחקרו כדלקמן: (1) כיצד אורגנה עבודת הצוות בהנחייה המקוונת ו-(2) מה היו הגורמים שהשפיעו על מעורבות הסטודנטים במטלות ההנחייה המקוונת?

הממצאים חשפו שמעורבות הסטודנטים בקולג' במשימת ההנחייה המתוקשבת כללה את הדברים באים: מוטיבציה לשרת, בניית יכולות, אחריות ומשמעות עצמית למתן שירות, פיתוח של ערכים חיוביים ממתן השירות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

ההשפעות של חונכות מקוונת בסביבות של למידה שיתופית הנתמכת על ידי מחשב: נוכחות המנטור ומעורבות קוגניטיבית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya