מעורבות המנחה בשלבים שונים של פיתוח קהילה לומדת

נושאים עיקריים של המצגת:

·       מאפיינים של קהילה לומדת

·       שלבי התפתחות

·       מעורבות המנחה בשלבים שונים

תפקידי המנחה בשלבי התפתחות הקבוצה:

 

בשלב ה"סערות"

·       הנחה על כוונות טובות

·       הובלת הקבוצה לכיוון חיובי

·       מתן הכרה לסכסוכים,

·       חשיבות חשיפה לרעיונות אחרים סגנון לא סמכותי

·       התייחסות לבעיות – בצורה פרטנית (לא פומבית)

·       שימוש זהיר בהומור ואירוניה

·       לא להתעלם מהתנהגות לא רצויה

·        חיזוק חיובי להתנהגות רצויה

 

בשלב קבלת נורמות

·       הכוונה למשימות משותפות

·       פיתוח מיומנויות עבודה בצוותא

·       עידוד יוזמות ורעיונות גמישות בנוגע לנושאי הדיון,

·       תכני התוצרים מעבר לפעילויות משותפות ממוקדי תוצר משותף

 

בשלב גיבוש הקבוצה:

·        היכרות אישית: מפגש פנים-אל-פנים או פעילות מקוונת -

·        דוגמאות תמונות באתר, מידע נגיש לכולם על כל אחד המשתתפים,

·       "טיפול" במשתתפים סבילים מתן תשומת לב, תגובות מידיות

·        עידוד אינטראקציות ברכות/תגובות למשתתפים חדשים במיוחד אם משתתפים אחרים לא הגיבו פניה בשם תזמון.

 

בשלב ה"ביצוע":

·       העברת אחראיות ללומדים על תהליכי הלמידה

·        עידוד האחראיות הקבוצתית על התוצר המשותף,

·       מתן משוב

 

לקראת שלב ה"פרידה"

·        הכוונה לקראת סיום העבודה על תוצרים רפלקציה וסיכום הצעה להכנת "מסיבת הפרידה" פנים-אל-פנים או וירטואלית.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya