מעורבות המגזר השלישי במערכת החינוך – עמותת 'דרייב' כמקרה בוחן

נטע שגיא ד"ר מירי ימיני
אוניברסיטת תל אביב

מטרת המחקר היא לבחון את תהליך חדירתו של מיזם חינוכי במגזר השלישי אל תוך מערכת החינוך באמצעות מקרה מבחן - עמותת 'דרייב' . המחקר בוחן את שלבי תהליך חדירתה של עמותה זו אל תוך בתי הספר, ובכלל זה מבקש לענות על השאלות הבאות: האם קיימת במשרד החינוך מדיניות לגבי כניסת עמותות לשדה החינוכי? מהם התהליכים ושלבי פעולה המתקיימים על ידי העמותה לצורך חדירה לפעילות בשדה החינוכי? מה חלקה של הרשות המקומית בתהליך זה? מהי השפעתו של מנהל בית ספר על ההחלטה בדבר "אימוץ" עמותה בבית ספרו? מה חלקם של ההורים בקבלת החלטה זו?

שיטת המחקר היא חקר מקרה, וכלי המחקר בו נעשה שימוש במחקר הוא ראיונות עם מנהלת העמותה, הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך, הגורמים הרלוונטיים ברשויות המקומיות אשר בתחומן פועלת העמותה, וראיונות עם מנהלי בתי ספר בהם פועלת העמותה.
מהממצאים עולה כי כניסתם של גופים חיצוניים לבתי הספר הציבוריים מתבצעת ללא הליכי פיקוח, ומבלי שמשרד החינוך גיבש מדיניות ברורה ביחס לשילובם של אלה בשדה החינוכי. בנוסף נראה כי למנהל בית הספר אוטונומיה מוחלטת בנוגע לקבלת ההחלטה בדבר אימוצה של תוכנית חיצונית המופעלת על ידי עמותה, בבית ספרו.

המחקר תורם להבנת שלבי תהליך חדירתה של עמותת 'דרייב' אל תוך בתי הספר ויגזור מתהליך זה עקרונות מנחים ביחס לתהליך חדירת עמותה במגזר השלישי אל תוך מערכת החינוך (כאשר ניתן יהיה לעשות שימוש בעקרונות האמורים, תוך בדיקת התאמתם או יישומם, בהתאם למקרה). כן ידון המחקר בשאלה מה מידת האוטונומיה אותה ראוי להעניק למנהל בית ספר בכל הנוגע להחלטה על אימוצה של תוכנית חיצונית בבית ספרו.

עמותת דרייב, הנמנית עם המגזר השלישי, הוקמה בשנת 2010 במטרה להעניק לבני נוער, הורים ואנשי חינוך כלים שהוכחו כמחוללי הצלחה בעולם העסקי והאימוני

מקור וקרדיט : המכללה האקדמית לחינוך , מכללת גורדון , חיפה , כנס מגמות מינהל החינוך 2013 , 26 למאי 2013

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya