מעורבות הורית והישגים לימודיים של ילדים: חשיבותה של התמיכה באוטונומיה והמוטיבציה של ההורה למעורבות

Lerner et al. (2022). Parental involvement and children’s academics: The roles of autonomy support and parents’ motivation for involvement.  Contemporary Educational Psychology, 68

מעורבות הורים בלימודי ילדיהם בבית הספר קשורה באופן חיובי להישגיהם, למוטיבציה ולתחושת הרווחה הפסיכולוגית שלהם. מאמר זה עוסק באופן שהורים מעורבים בפעילויות לימודיות של ילדם. הורים יכולים להיות מעורבים באופן התומך באוטונומיה של הילד או שולט בו. תמיכה באוטונומיה כרוכה במתן עידוד ותמיכה ביוזמות של הילד, לקיחת נקודת המבט שלו, הבעת אמפתיה, פתרון בעיות במשותף והצעה של אפשרויות שמתוכן הילד יכול לבחור. לעומת זאת, מעורבות המאופיינת בשליטה הורית כרוכה בלחץ על הילד, התעלמות מנקודות המבט שלו ופתרון בעיות עבורו.

כאשר הורים מראים מעורבות התומכת באוטונומיה, ילדים נוטים להפנים את הערך של הלמידה ולבצע משימות לימודיות מתוך מוטיבציה אוטונומית. שליטה הורית, לעומת זאת, מעודדת מוטיבציה כפויה ללימודים מתוך תחושת לחץ לציות וריצוי.

המחקר הנוכחי בדק את הקשר בין סגנון המעורבות ההורית בלימודים לבין המוטיבציה האקדמית של הילדים והישגיהם הלימודיים. כמו כן, המחקר בדק את הקשר בין סוג המוטיבציה של ההורים למעורבות לבין סגנון המעורבות שלהם.

 

שיטה

משתתפי המחקר היו 145 תלמידים הלומדים בכיתות ד'-ו' בבתי ספר בצפון-מזרח ארה"ב והוריהם. התלמידים מילאו שאלון כמותי שבדק את תחושת המסוגלות האקדמית, מוטיבציה למשימות לימודיות, דאגות באשר ללימודים בבית הספר וכן את סגנון מעורבות הוריהם כתומכת באוטונומיה או כשולטת. ההורים מילאו שאלון שבדק את המוטיבציה שלהם למעורבות בלימודיו של ילדם. כמו כן, ההורים התבקשו לדווח על הישגי ילדם בבית הספר.

 

ממצאים ודיון

האם מעורבות הורית התומכת באוטונומיה קשורה להישגים אקדמיים של הילדים?

סגנון המעורבות של ההורים נמצא קשור למוטיבציה האוטונומית של הילדים, הישגיהם, תחושת המסוגלות שלהם ודאגותיהם לגבי בית הספר. ככל שההורים הראו יותר תמיכה באוטונומיה, הילדים תפסו את עצמם כיותר מוכשרים והראו מעורבות גבוהה יותר במשימות לימודיות מתוך הנאה או הכרת ערכן. כמו כן, הילדים הגיעו להישגים טובים יותר בבית הספר וחוו פחות דאגה באשר ללימודיהם. שני הסברים אפשריים הוצעו לממצא זה:

  1. כאשר הורים מתקשרים עם ילדם בסגנון המאופיין בשליטה (למשל, כשהם עוזרים בשיעורי בית או כשהם מעורבים בפעילויות לימודיות עם ילדיהם) מתערערת תחושת היכולת של הילד והערך שהוא רואה בלמידה.
  2. מוטיבציה ירודה של ילדים ללמידה (הנוטים גם להיות מוטרדים לגבי עמידתם בציפיות הלימודיות) עלולה לגרום לכך שמעורבות ההורה תהיה מאופיינת בשליטה. דבר זה עלול לייצר אינטראקציה שלילית בין הורים לילדים.

 

האם המניע של ההורה למעורבות קשור לסגנון המערבות שלו? 

כאשר לחץ או תחושת חובה הם המניע למעורבות הורית, הורים נוטים להפגין מעורבות המאופיינת בשליטה. מאפיין הורי זה נמצא בקשר עם רגשות של דאגה, תחושות של חוסר מסוגלות, מוטיבציה אוטונומית ירודה והישגים נמוכים בקרב הילדים. ממצא זה עולה בקנה אחד עם ממצאי מחקרים קודמים המראים שלחץ שהורים חווים יכול לעבור אל ילדיהם. במצב שבו הורים חווים לחץ העזרה שלהם בשיעורי הבית או במשימות לימודיות עלולה להיות מלווה בחוסר סבלנות ותסכול. חוויה רגשית זו עלולה להיות מתורגמת להתנהגות שולטת.

 

המלצות

ממצאי המחקר מדגישים את החשיבות של האופן והמניע של ההורים להיות מעורבים בלימודי ילדם בבית הספר. כאשר מדובר בביצועים אקדמיים, תנאי חשוב הוא שההורים ירצו או יראו ערך במעורבות בפעילויות אקדמיות. על מנת לעודד מוטיבציה אוטונומית למעורבות הורית, חשוב לאפשר להורים בחירה כיצד להיות מעורבים כך שהם ירגישו פחות כפייה או לחץ להיות מעורבים.

כמו כן, חשוב שההורים יהיו מעורבים באופן התומך באוטונומיה של ילדם. על בתי ספר ומחנכים לעודד מעורבות הורית קונסטרוקטיבית ותומכת. ניתן לקיים בבית הספר סדנאות להורים. כמו כן, ניתן להפיץ להורים חוברות המסבירות מדוע מעורבות ההורים חשובה כמו גם איך להיות מעורבים במגוון פעילויות אקדמיות באופן התומך באוטונומיה של הילד.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מעורבות הורים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya