מעורבות הורית בפדגוגיה בית ספרית: סיכון או הזדמנות

Haisraeli, A. & Fogiel-Bijaouib, S. (2021). Parental involvement in school pedagogy: a threat or a promise? Educational Review, 1-20

במקרים רבים הורים ומורים אינם רואים עין בעין את הלגיטימציה והיעילות של המעורבות ההורית, כאשר אבן המחלוקת נעוצה בהיבטים הפדגוגיים. מחד, ישנם הורים אשר רואים לנכון להתערב בשיטות ההוראה של המורים. מאידך, המורים עלולים לחשוב שמדובר בפגיעה בוטה בידע, במיומנות ובסמכות המקצועית שלהם ואף יש מורים שמתנגדים נחרצות למעורבות הורית ותופסים אותה כמחלישה את כוחם ומכרסמת את מעמדם.

מתודולוגיה

17 הורים, שני מנהלים, שני מנהלי אגף החינוך ברשות המקומית וחוקר חינוך בעל התמחות ביישום שינויים פדגוגיים בבתי ספר השתתפו בראיונות עומק חצי-מובנים. הראיונות, שנערכו בשנים 2021-2019, בחנו את מידת המעורבות של הורי תלמידי כיתות ג'-ו' בשני בתי ספר יסודיים בישראל.

בתי הספר הללו השתייכו למגזר היהודי ונמצאו במרכז הארץ. מטעמי חיסיון ואתיקה מחקריים, הם קוטלגו כבית הספר הירוק (מדורג 8 מתוך 10 במדד החברתי-כלכלי) ובית הספר הכחול (מדורג 6 מתוך 10 במדד החברתי-כלכלי).

הורים כסוכני שינוי

ההורים שהתראיינו, שרובם המוחץ היה אימהות, גילו עניין רב בלימודים של ילדיהם, לקחו חלק פעיל באינטראקציה מול בית הספר ושאפו להשפיע ולקדם רפורמות פדגוגיות. זאת, בעיקר באמצעות שיחות ומפגשים עם מחנכי כיתות ומנהלי בתי ספר.

אולם, בזמן שדפוסי הפעולה של ההורים היו דומים, הציפיות שלהם מבית הספר נבדלו זו מזו ואף השתקפה אווירה תחרותית בין ההורים. עוד נמצא שההורים נוטים לערוך השוואות בין בית הספר של ילדיהם לבין בתי הספר האחרים בסביבה, תוך בחינה ביקורתית של דפוסי ההוראה, הלמידה וההערכה המיושמים.

ככל הנראה, הציפיות השונות והנטייה להשוואתיות נובעות מהמשתנים הבאים:

1) מצבם הסוציו-אקונומי של ההורים;

2) ההון התרבותי של ההורים;

3) האקלים התחרותי בבית הספר;

4) מדיניות התקשורת מול ההורים הנהוגה בבית הספר.

 

התחלה חדשה, הזדמנות חשובה

משבר הקורונה והמעבר להוראה מרחוק הגבירו את מעורבותם של הורי התלמידים בסוגיות פדגוגיות. שכן, נוצר מצב חדש שבו טושטשה ונמחקה ההבחנה בין בית הספר לבין המרחב הביתי. או אז, הורים נחשפו לשיטות העבודה של המורים, לתקשורת שלהם עם התלמידים וליכולתם, או לחוסר מסוגלותם, להשתמש בעזרים טכנולוגיים וכלים חדשניים.

מכאן, מנהלי, מחנכי ומורי בתי הספר צריכים להבין שהורים כיום מתעניינים בהיבטים פדגוגיים. לכן, מוטב לעדכן אותם לא רק בחומרי הלימוד המועברים, אלא גם בשיטות ההוראה המיושמות. שקיפות מצד בתי הספר עשויה לסייע בהובלת שינויים, בחיזוק הדיאלוג בין המורים לבין ההורים ובשיפור מעמדו של מקצוע ההוראה.

אמנם, הנכונות לשתף הורים במדיניות פדגוגית מצריכה מאנשי הצוות הבנה מעמיקה, הקדשת זמן, פתיחות ואנרגיה יתרה. אך, האתגרים והמאמצים הללו מהווים הזדמנות נדירה, ואולי חד-פעמית, לגבש חזון פדגוגי שבו ההורים משמשים כשחקני חיזוק וכשותפים מלאים בתהליכים למידתיים.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא מעורבות הורים

 


  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  האם ניתן לקבל את תאריך כתיבת המאמר?

  פורסמה ב 28/12/2021 ע״י נעמי בן פינחס

  נושא חשוב. מעניין לקרוא את הממצאים והתובנות

  פורסמה ב 20/07/2021 ע״י ארנה בר
  מה דעתך?
yyya