מעורבות הורים ותיאוריית ההתנהגות המתוכננת

Bracke, Deborah and Corts, Daniel. " PARENTAL INVOLVEMENT AND THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR", Education; Fall2012, Vol. 133 Issue 1, p188-201."תיאוריית ההתנהגות המתוכננת" ("Theory of Planned Behavior") סיפקה מסגרת תיאורטית ספציפית להערכת השפעתן של עמדות, נורמות, ובקרות על המעורבות ההורית במחוז של בית ספר מקומי.

"הידע החדש" שנבע ממדידת קונסטרוקטים אלה אישש שללא קשר לרמה הנתפסת של מעורבות הורית, למעשה כל ההורים האמינו שהמעורבות שלהם בחינוך של הילד הייתה חשובה (עמדות).

הורים גם חלקו מגוון של "כוונות טובות" ברצונם להשתתף במגוון הפעילויות המתוכננות בבית הספר.

בנוסף, אותם מכשולים (או "בקרות") ל"כוונות הטובות" הללו נחלקו בין ההורים שהוערכו כ"מעורבים" לבין ההורים שהוערכו כ"לא מעורבים".

אולם, היה הבדל משמעותי בנורמות.

הורים שנתפסו כ"לא מעורבים" היו צפויים יותר לציין שחבריהם ושכניהם לא מעורבים באופן פעיל - ורוב ההורים לא מסוגלים או שזה בלתי סביר שהם יהיו מעורבים באופן פעיל.

מחקר זה מספק רציונל ליוזמה מבוססת נורמה שעשויה להגביר את המעורבות ההורית.


  לפריט זה התפרסמו 5 תגובות

  מכינה עבודה בנושא מעורבות הורים אשמח לקבל מידע נוסף בנושא

  פורסמה ב 23/05/2013 ע״י איריס אלפסי

  מכינה עבודה בנושא מעורבות הורים אשמח לקבל מידע נוסף בנוש

  פורסמה ב 04/12/2013 ע״י מרים בראואר

  מכינה עבודה בנושא אשמח לקבל מידע נוסף

  פורסמה ב 18/03/2015 ע״י לאה פרידמן

  אני צריכה להשיג את המאמר דחוף למטלה שאני צריכה להגיש בעוד יום

  פורסמה ב 26/08/2015 ע״י שימאא סרחאן

  מכינה עבודה בנושא מעורבות הורים אשמח להשיג את המאמר או לקבל מידע נוסף בנושא

  פורסמה ב 28/01/2017 ע״י אחלאס חבשי
  מה דעתך?
yyya