מעגל הצמיחה של ההדרכה הפדגוגית

מקור וקרדיט:
צפי טימור." "מעגל הצמיחה של ההדרכה הפדגוגית,"  בתוך: החינוך וסביבו – שנתון מכללת סמינר הקיבוצים,  ל"ב , תש"ע – 2010. ע"ע 169-190.
 מטרתו של מחקר זה הייתה לעקוב אחרי תהליך צמיחתם של סטודנטים להוראה על ידי בחינת תפיסותיהם בהקשר של שלוש קטגוריות ידע: צמיחה אישית, צמיחת ידע פדגוגי וצמיחת ידע תוכן, מתחילת שנת ההדרכה הפדגוגית וההתנסות ועד לסופה.
המחקר התמקד בשאלות הבאות: 1. האם בעקבות ההדרכה הפדגוגית מתקיים תהליך צמיחה המתפרש על פני השנה ובאילו מימדים של קטגוריות הידע? 2. האם תהליך הצמיחה מתרחש בו-זמנית בכל קטגוריות הידע, או רק בחלק מהן? כל זאת, במטרה לבחון את הצורך בשינוי דגשים בתוכנית ההדרכה הפדגוגית. כלי המחקר כללו שאלונים של "מעגל הצמיחה" הלקוחים מתורת הקאוצ'ינג, ניתוח שיח לקביעת המימדים וניתוח סטטיסטי ותיאורי של הממצאים.
הממצאים שעלו מהמחקר מעידים על הבדלים מובהקים בכל המימדים של ההדרכה וההתנסות מתחילת השנה ועד סופה.עובדה המעידה על צמיחה משמעותית של הסטודנטים בכל המימדים שנבדקו. בנוסף, המחקר מצביע על מתאמים מובהקים בקשרים שבין המימדים בשלוש הקטגוריות, עובדה המעידה על צמיחה סימולטנית של סוגי הידע שנבדקו.

  לפריט זה התפרסמו 2 תגובות

  אשמח לקבל את המחקר. אני מדריכה פדגוגית בהרצוג

  פורסמה ב 20/04/2022 ע״י מזל מרזייב

  אני עוסקת בהדרכה פדגוגית

  פורסמה ב 29/08/2012 ע״י אשמח לקבל את המחקר
  מה דעתך?
yyya