מעגלים של הדרה: סיפורן של אימהות החינוך הקיבוצי

על ספרן של גבי אסם ורחל הרץ לזרוביץ (2011). מעגלים של הדרה: סיפורן של אימהות החינוך הקיבוצי. רמת גן: יד טבנקין

ספרן של גבי אסם ורחל הרץ-לזרוביץ הוא לא רק מחקר היסטורי-נרטיבי אלא גם מחקר העושה צדק היסטורי עם פרק שהיה יכול להיעלם. השאלה הנשאלת והיא גדולה ומעיקה: מדוע חוקרי התנועה הקיבוצית הגברים לא כתבו פרק זה? מדוע התעלמו ממנו חוקרי ההיסטוריה החינוכית של התנועה הקיבוצית?

תחילתו של מחקר זה בשנים 2002 עד 2004, עת ראיינה את שלוש הנשים גבי אסם, חברת קיבוץ אפיקים ומנהלת מרכז עידן לחינוך חברתי במועצה האזורית עמק יזרעאל בתחומי מגדר וקיבוץ. את עבודתה עשתה בהדרכת פרופ' רחל הרץ-לזרוביץ.

לסקירת הספר של אריה קיזל


ראה גם :

מעגלים של הדרה. סיפורן של אימהות החינוך הקיבוצי

שיטת הנושאים התפתחה בתנועה הקיבוצית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya