מעבר לענן התקשוב : פעילויות מתוקשבות במחוז הצפון של משרד החינוך

כאשר מביטים בעין צופיה והשוואתית בפעילויות מתוקשבות ויוזמות מקוונות של בתי ספר ומחוזות חינוך בארץ בעולם , ניכר מיד לעין מחוז הצפון של משרד החינוך בישראל . דומה כי מרבית בתי הספר במחוז הצפון נרתמו בכל מאודם להגשים את יעדי תכנית התקשוב הלאומית בישראל , לא רק מתוך אמונה בחשיבות התקשוב החינוכי לא גם מתוך גישה גמישה , קונסטרוקטיביסיטית ויצירתית .

 הנה לדוגמא מגוון של פעילויות מקוונות שפותחו בבתי הספר של מחוז הצפון .

 ביטוי נוסף להתקדמות התקשוב החינוכי במחוז הצפון הוא הפיתוח המושכל של מגוון משימות מעודדות אורינות דיגיטלית ללמידה עצמית.

לא ניתן לחתום רשימה קצרה זו ללא ציון לשבח של יום העיון לרכזי תקשוב שנערך ב2 ליולי 2013 במחוז הצפון .


ראה גם :
מודל מערכתי להטמעת תקשוב בתרבות בית-ספרית

מחוון לאפיון פעילויות מתוקשבות בהתאם לתפיסת עולם קונסטרוקטיביסיטית –חברתית

טאבלטים ללמידה בבית ספר יסודי: האם הטכנולוגיה בשלה לחדשנות פדגוגית?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya