מעבר לבחינה אובייקטיבית והערכת עמיתים: דרכים חלופיות להערכה בקורסי MOOC

Sánchez-Vera, M. M., & Prendes-Espinosa, M. P. (2015). Beyond objective testing and peer assessment: alternative ways of assessment in MOOCs. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 12(1). pp. 119-130.

קורסי MOOC הם הצעה להוראה מקוונת שכבר יצרו, בחייהם הקצרים, שתי אפשרויות שונות מאוד: קורסי cMOOC וקורסי xMOOC. מאמר זה מנתח את שתי האפשרויות הללו מפרספקטיבה של הערכת הלמידה של הסטודנטים.

בעוד ההערכה של קורס xMOOC בדרך כלל מוגבלת למבחן רב-ברירתי ולעתים לביצוע משימות, בקורסי cMOOC המטרה היא לעודד אינטראקציה מנקודת מבט חינוכית, בדרך כלל בהתבסס על הערכת עמיתים.

מבחינה פדגוגית, לשני המודלים יש מגבלות. מבחן רב-ברירתי בדרך כלל קשור לתוכן בעוד שלהערכת עמיתים יש חסרונות וקשיים משלה, בהם דנים המחברים במאמר זה.

מחברי המאמר מעלים מספר רעיונות שימושיים כדי להעניק גמישות רבה יותר להערכה בקורסי MOOC (קבוצות של מומחים, רשת סמנטית, פורטפוליו, וניתוחי למידה), בניסיון לפנות להערכה חינוכית לא כמטרה בפני עצמה אלא כחלק נוסף מהתהליך החינוכי.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

איכות ההוראה של קורסי MOOC

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya