מעבר לאמונות: מורים מתאימים את הלמידה מאותגרת-בעיות למערכות הפרקטיקה שהתקיימו קודם

מאת: J. Pecore

Pecore J. "Beyond Beliefs: Teachers Adapting Problem-based Learning to Preexisting Systems of Practice". Interdisciplinary Journal Of Problem-Based Learning [serial online]. Fall2013 2013;7(2):6-33.

למידה מאותגרת-בעיות היא שיטה קונסטרוקטיביסטית להוראה המתאימה לתנועת הרפורמה החינוכית של המדע כדי להגביר את האוריינות המדעית של כל האמריקאים.

ככזו הוראה של למידה מאותגרת-בעיות היא נושא פופולרי במיוחד בסדנאות להתפתחות מקצועית שהוצעו למורים בסביבות למידה משניות.

מחקר זה מציג חקר מקרה של ארבעה מורים שהשתתפו בסדנה בת שבוע של למידה מאותגרת-בעיות והכינו לאחר מכן מערך של פרקטיקת הכיתה של עם עקרונות קונסטרוקטיביסטיים.

המורים הטמיעו את ההוראה של למידה מאותגרת-בעיות במערכת ההוראה הנוכחית שלהם;
ועל-כן, למרות האמונות המתאימות, מורים אלה ללא מערכת קונסטרוקטיביסטית של פרקטיקה לימדו את שיטת הלמידה מאותגרת-בעיות תוך היערכות פחותה לעקרונות הקונסטרוקטיביסטיים.

ניתן לפנות לסתירה זו בין האמונות לבין הפרקטיקה על ידי סיוע למשתתפים בסדנת למידה מאותגרת-בעיות לשקול כיצד המרכיבים של למידה מאותגרת-בעיות מעודדים פרקטיקות קונסטרוקטיביסטיות מבוססות רפורמה ועל ידי סיוע למורים בשינוי הרוטינה שהתקיימה קודם לכן, כדי שיוכלו להטמיע בצורה טובה יותר את ההוראה של למידה מאותגרת-בעיות.

קישור לתקציר המאמר באנגלית


ראה גם:
פיתוח החשיבה באמצעות למידה שיתופית מבוססת בעיות


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya