מעבדות מדעים מבוססות חקר: ניתוח אמונות וביצועים של סטודנטים להוראה על למידת מדעים דרך חקר

מאת: Nilgun Tatar

INQUIRY-BASED SCIENCE LABORATORIES: AN ANALYSIS OF PRESERVICE TEACHERS' BELIEFS ABOUT LEARNING SCIENCE THROUGH INQUIRY AND THEIR PERFORMANCES.

Tatar, Nilgn. Journal of Baltic Science Education. 2012, Vol. 11 Issue 3, p248-266.


עבודה זאת חוקרת אפקטים שונים של הוראה מבוססת חקר על היבטים של אמונות סטודנטים להוראה המתייחסת ללמידת מדע דרך חקר והביצוע שלהם ליישם תהליך חקר מדעי.

נעשה שימוש בלימוד מקרה ונאסף מידע באמצעות ראיונות, תצפיות ותעוד בכתב. נבחרו שתי קבוצות של סטודנטים להוראה הנמצאות בשלב הטרום הוראתי, בעלות נסיון שונה ברקע הוראת המדעים שלהם. הם למדו גם מדעים וגם תהליך חקר מדעי, באמצעות פעילויות חקר חופשיות. תוצאות המחקר הראו שנסיון העבר של סטודנטים להוראה שטרם לימדו הינו אפקטיבי בגיבוש של אמונות על הוראת מדעים בדרך של חקר.

 הפעילויות המדעיות הפתוחות אשר אפשרו לסטודנטים אלה לבצע דיונים, שיתופי פעולה ואינטראקציה, היו אפקטיביים בפיתוח אמונותיהם בהתייחסות להוראה על בסיס חקר והגדילה את היכולת שלהם לבצע תהליך מבוסס חקר.

סך הכל הממצאים מצביעים על כך שפעילויות מבוססות חקר תהיינה שיטת הוראת המדעים המועדפת בחינוך של סטודנטים בשלב הלפני הוראתי שלהם.

 

 הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya