מסע אל מחקר אתנוגרפי

שגריר, ל' (2015). מסע אל מחקר אתנוגרפי. חיפה: פרדס.

קוראי הספר מוזמנים להצטרף אל חוקרת ישראלית, שתחום מומחיותה הוא הכשרת מורים, למסע מחקר בן ארבעה וחצי חודשים בבית ספר לחינוך באוניברסיטה אמריקאית. שהייה ארוכה כזו היוותה חוויה אישית־מקצועית ייחודית העמוסה באירועים ובהתנסויות ואפשרה לבצע מחקר מעמיק ורחב. כניסה של חוקרת, חברת סגל ותיקה בהכשרת מורים, למוסד שליבת עיסוקו דומה, הציבה אתגרים מרתקים וחשפה הבדלים בין תפיסות עולם מקצועיות ובין דרכי ההתנהלות ואופני העבודה של אנשי הסגל.

התחנות במסע המחקר האתנוגרפי אפשרו להתבונן בשדה המחקר מזוויות ראייה שונות ולהציג את ממצאי המחקר באמצעות מספר קולות. כל זווית ראייה באה לידי ביטוי בקולו של אחד מן התפקידים שמילאה החוקרת: הקול של מכשיר המורים, הקול של איש ההשכלה הגבוהה, הקול של החוקר, הקול של הסטודנט הקול של איש החינוך הישראלי. הקולות השונים מאפשרים לקורא לנוע בטבעיות בין הנתונים שנאספו לבין האינטרפרטציות והתובנות שמעלה החוקרת. מחקר זה, שמטרתו לבחון את ההתפתחות הפרופסיונלית של מכשירי המורים במוסד הפועל על פי מודל אחר ובלתי מוכר, עשוי להוסיף נדבך מרכזי לגוף הידע של הכשרת המורים, לאפשר העשרה והרחבת דעת, ולהעלות את קרנם של מכשירי המורים החוקרים את הפרופסיה בה הם עוסקים.

ד"ר לאה שגריר חוקרת את הכשרת המורים למעלה משני עשורים ומתמחה בחקר הזהות המקצועית והמאפיינים הפרופסיונליים של אלה המכשירים מורים לעתיד, ובחקר תפקידם כאנשי הפרופסיה. ספר זה הוא ספרה השני היוצא לאור לצד מאמרים רבים שפורסמו בכתבי עת אקדמיים והוצגו בכנסים בינלאומיים. לאה היא חברת סגל בעלת דרגת מרצה בכיר א' במכללת לוינסקי לחינוך ועומדת בראש בית הספר ללימודי המשך. בעבר שימשה במשך 16 שנים כראש מכון מופ"ת, ומיקדה את פעילותה בהובלת ערוצים לפיתוח ולקידום כלל מכשירי המורים בישראל. מעל לארבע שנים מובילה את קהיליית המחקר והפיתוח המתמקדת בהתפתחות פרופסיונלית של מכשירי מורים במסגרת האיגוד האירופאי להכשרת מורים [ATEE].

להוצאת פרדס

תוכן העניינים וההקדמה מופיעים כקובץ Word בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya