מסעות של תקווה: יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה

קלניצקי, א', מלאת, ש' וכהן, נ' (2015). מסעות של תקווה: יוצאי אתיופיה בנתיבי חינוך, השכלה והצלחה. תל אביב: מכון מופ"ת.

הספר מספר את סיפור עלייתם של יוצאי אתיופיה והשתלבותם בישראל, דרך הפריזמה של מסלול ייחודי להכשרה להוראה במכללה האקדמית אחוה. הספר מאיר את המסעות של הפרט ושל הקבוצות באתיופיה ובישראל – במערכת החינוך, בהשכלה הגבוהה. הוא מעלה שאלות של גיבוש זהות אישית ומקצועית, דילמות של חיי היום-יום בקליטה ובהשתלבות ודילמות של החלטות חשובות בחיים. הספר מתאר את החלום ואת החזון של העלייה לירושלים וכן את ההגשמה של ההכשרה להוראה כמסעות של תקווה בדרך ארוכה של התנסויות משמעותיות ומחקרים שנעשו במשך יותר מעשר שנים.

הספר חשוב לכל העוסקים בהשכלה גבוהה של עולים בכלל, ובהכשרת מורים בפרט. הידע שנצבר על אודות בני הקהילה באתיופיה, על פרחי ההוראה, על התכנית להכשרה, על הלבטים וההצלחות, המסעות מאתיופיה ומסעות השורשים לאתיופיה – ידע נרחב זה עשוי לתרום להבנה עמוקה יותר של תהליכי ההתערות של בני הקהילה בחברה הישראלית לכל קורא המתעניין בתהליכי הגירה והשתלבות.

ד"ר אסתר קלניצקי ילידת ארגנטינה. עלתה לארץ בשנת 1972 עם בן זוגה ובנתה את ביתה בישראל. מכהנת כראש המסלול הייחודי להכשרת יוצאי אתיופיה להוראה במכללה האקדמית אחוה במשך כשתים-עשרה שנים. בעבר ריכזה את התכניות הארציות להכשרת סטודנטים יוצאי אתיופיה להוראה במכללות לחינוך מטעם האגף להכשרת עובדי הוראה. מרצה, יוזמת וחוקרת בלימודי החינוך והחברה. נושאי המחקר שלה: רב-תרבותיות, מיעוטים, הגירה וזהות. עורכת ראשית של פורטל בין-לאומי בשפה הספרדית העוסק בהכשרה ובפיתוח פרופסיונלי של מורים ומרצים במכון מופ"ת. כמו כן מובילה את החלק האקדמי של הקשר עם יהדות העולם דוברת הספרדית.

ד"ר שוש מלאת ילידת הארץ. שימשה נשיאת המכללה האקדמית אחוה בשנים 2003 – 2006. יוזמת החזון והתכנית הייחודית מהראשונות בארץ להכשרת יוצאי אתיופיה להוראה. כיום מרצה בכירה במסגרת לימודי התואר השני במכללת אחוה ומשמשת ראש התמחות 'דיאלוג מצמיח' למורי מורים במכון מופ"ת. תחומי העניין שלה: מורים מתחילים, תכניות לימודים, רב-תרבותיות בהכשרת מורים, מחקר איכותני, הנחיה והדרכה, מגדר ואוריינות מתמטית.

ד"ר נחום כהן יליד עירק, עלה לארץ בילדותו וחווה קשיי קליטה והשתלבות. הקים את החוג להיסטוריה במכללה האקדמית אחוה, חוג שאימץ את המסלול להכשרת סטודנטים יוצאי אתיופיה מיומו הראשון, ועמד בראשו במשך שמונה שנים. שימש כנציג האגף להכשרת עובדי הוראה במספר מכללות. הקים עם אחרים את תכנית רג"ב (המצויינים להוראה במכללות האקדמיות לחינוך) והוביל אותה בחמש שנותיה הראשונות. כיום גמלאי שמקדיש את עתותיו למחקרים בתחומי חינוך, היסטוריה עתיקה ופפירולוגיה, וכן מרכז ארצי של הכנסים בתכניות רג"ב במכללות האקדמיות לחינוך.

לקטלוג הספרים במכון מופ"ת

תוכן עניינים ופתיחה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya