מסעות למידה אל מחוץ לבית הספר – קישור לא קיים

מקור: Be Smart, ביה"ס להוראה מרחוק, האוניברסיטה העברית בירושלים.

(Expeditionary Learning Outward Bound (ELOB הנו מודל נוסף של ה – "New American Schools". המודל פותח בשנת 1992 על ידי Outward Bound USA , תכנית חינוכית הפועלת ללמידה "אקטיבית" והתמודדות עם אתגרים פיזיים. תכנית זו פותחה לראשונה על ידי Kurt Hahn, שביסס את התכנית על השקפותיו הפילוסופיות בנושא החינוך. המודל הנוכחי של ELOB מבוסס על התכנית של Outward Bound, כשאנשי המודל הרחיבו אותו כדי לכלול בו גם אתגרים אינטלקטואליים לצד הפיזיים. אלמנט זה מתבטא במרכיב עיקרי במודל המכונה "מסעות למידה", במהלכם הלומדים יוצאים אל השטח כדי להטמיע את שיעורי הכיתה הפרונטליים  באופן מעשי.

 להמשך המאמר ....

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya