מסגרת פדגוגית לפיתוח מורים חדשניים למדעים עם ICT

Rogers, Laurence; Twidle, John . "A pedagogical framework for developing innovative science teachers with ICT", Research in Science & Technological Education. Nov2013, Vol. 31 Issue 3, p227-251. 

 רקע
המחברים עורכים מספר פרויקטים של מחקר לגבי שימוש ב-ICT בהוראת המדעים ולאחרונה משתפים פעולה עם חמישה שותפים אירופאיים בהכשרת מורים כדי לפתח משאבים שיעזרו למורי מורים בהעברת קורסים להתפתחות מקצועית של מורים למדעים.


מטרות
1. לתאר את ההיבטים העיקריים של הפדגוגיה שרלוונטיים לשימוש בכלי ICT המשרתים הוראת מדעים פרקטית.
2. לדון בגישות להכשרת מורים שמכוונות להדגיש את ההיבטים הפדגוגיים של שימוש באותם כלי ICT.

איסוף נתונים
1. סקירה של הספרות המחקרית לגבי אפקטיביות של שימוש ב-ICT בחינוך עם מוקד מיוחד על הידע הפדגוגי ועל האינטראקציה שלו עם הידע הטכני הקשור אליו.
2. הניסיון של המחברים כמורי מורים וכחוקרים בשיטות של יישום ICT בחינוך למדעים.
3. מחקרים שנערכו על ידי השותפים ב-ICT עבור "פרויקט מורים חדשניים למדעים" ועבור חומרים להכשרה שפותחו על ידי הפרויקט.


הטיעון העיקרי
טיעון זה מתחיל מההנחה שיש פעולות פדגוגיות של המורה הקובעות תוצאות למידה מוצלחות של שימוש ב-ICT בשיעורי מדעים.
המאמר מתאר את המרכיבים העיקריים של ההבנה ושל הידע הפדגוגי הנדרשים מהמורים.

המאמר בוחן את התפקיד של הבנת תכונות המוצר המסבירות את אופן השימוש בו בסיוע למורים להציב את כלי התוכנה באופן מתאים ולהגדיר חלק מהמיומנויות עבור ניצולם לתועלת מהלמידה.
החדשנות מוצלחת כאשר פעילויות ה-ICT משולבות בדרכים שמשלימות פעילויות שאינן ICT ומשרתות יעדי למידה של מדעים.

כאשר המורים דרוכים להתאים את המיומנויות הפדגוגיות שלהם, הם מפתחים דרכים חדשות של עבודה ויצירת אינטראקציה עם התלמידים.
קורסי ההכשרה צריכים לספק אמצעי סיוע עבור המורים כדי שיבחנו את האמונות המקצועיות שמחזקות את הגישות הפדגוגיות שלהם.
זה מושג בצורה האפקטיבית ביותר כאשר הקורס משלב התנסות אישית מעשית עם שיח עם אנשי מקצוע אחרים וכאשר קיימת איטרציה בין התנסות בהכשרה לפעילות בכיתה.

מסקנות
התוצרים המשמעותיים ביותר של התפתחות מקצועית הם השילוב של ICT בתכנית הלימודים ושינוי בפדגוגיה של המורה לקראת גישות להוראה המעצימות את התלמידים לעבוד באופן עצמאי ורפלקטיבי יותר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya