מניעי הבחירה המקצועית של מורים במגזר הבדואי בהתמחות חינוך מיוחד

המחקר מתמקד בתהליך הבחירה המקצועית של מורים העובדים בחינוך המיוחד במגזר הבדווי. מטרת המחקר הייתה ללמוד מה הם מניעי הבחירה בהתמחות חינוך מיוחד, ומה הם הגורמים המעצבים את התהליך.
אוכלוסיית המחקר כללה 18 מורים ומורות המלמדים בבתי ספר במגזר הבדואי ולומדים להסמכה בחינוך מיוחד.
כלי המחקר היו: (1)  דף פרטי רקע: פרטים אישיים, פרטים על השכלה ופרטים על תעסוקה; (2) ריאיון חצי מובנה שבו התבקשו המרואיינים לספר את סיפור הבחירה המקצועית שלהם.
הממצאים מצביעים על מניעים אחדים לבחירה בהתמחות בחינוך מיוחד: (א) השפעת המציאות בשדה החינוך ושיקולים פרקטיים שונים; (ב) בחירה בחינוך מיוחד כאתגר מקצועי; (ג) בחירה בחינוך מיוחד בשל הרצון למלא תפקיד חברתי ולפעול כסוכן/ת שינוי בתוך החברה הבדווית;
(ד) השינויים שחלו בקרב המורים והמורות בעקבות לימודיהם בחינוך המיוחד; (ה) הבחירה בחינוך מיוחד כשלב מעבר לתחום מקצועי אחר. (ו) תהליכים מקבילים הקיימים בתוך החברה הבדווית ומחוצה לה, המשפיעים על מורים אלה.

המחקר נערך במסגרת מכללת אחוה ובסיוע מכון מופ"ת.

דוח המחקר נמצא בחדר העיון של מרכז המידע הבין-מכללתי במכון מופ"ת. מידע נוסף עליו ניתן למצוא במאגר חומרי למידה, הוראה ומחקר.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya