מנהל בית -הספר כמנהיג הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמה המדינה.

מנהל בית -הספר כמנהיג הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמה המדינה. מחקר בבתי-ספר שהטמיעו את תכנית התקשוב הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-

ספר הכנס התשיעי לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה ע"ש צ'ייס: האדם הלומד בעידן הטכנולוגי
י' עשת-אלקלעי, א' כספי, נ' גרי, י' קלמן, ו' זילבר-ורוד, י' יאיר (עורכים), רעננה: האוניברסיטה הפתוחה

גילת כהן , אורנים המכללה האקדמית לחינוך


כמנהיג הארגון, מנהל בתי-הספר מהווה "סוכן שינוי" מרכזי בהטמעת רפורמות בבתי-הספר. מטרת המחקר היא להרחיב את ההבנה על תפקיד מנהל בית-הספר כמנהיג של הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמו רשויות המדינה, ולבחון את השפעות דרכי פעולתו על המורים שהם מיישמי הרפורמה בבית-הספר. המחקר מבוסס על אינטגרציה של שישה מחקרים שנערכו במתודולוגיה של חקר אירוע בהם נחקרו לעומק בתי-ספר בצפון-הארץ שנמצאו בשנה השנייה של תוכנית התקשוב הלאומית.

מנהלים שעשו מאמצים לרכוש מיומנויות תקשוב חרף קשיים, היוו דוגמא אישית עבור המורים בבית-הספר ויצרו מודל להזדהות ולהנעה. המאמץ שהשקיעו בלמידה זכה להכרה, וחרף הקושי לחשוף את אי-הידיעה שלהם, שיתוף המורות והתמיכה שקיבלו ברכישת המיומנויות מחברות הצוות דווקא קירב בין הצוות למנהלים וחיזק דפוסים של "ארגון לומד". חלק ממנהלי בתי-הספר קיימו דיאלוג שוטף עם המורים, כולל שיח על קשיים והתנגדויות, ולעומתם, בבתי-ספר אחרים קבלו חברי הצוות על כך שאין תקשורת של שיתוף והכלה בין המנהל/ת לבינם.

לתקציר המחקר


  לפריט זה התפרסמו 5 תגובות

  אפשר לקבל את המאמר המלא אני צריכה לעבודת מחקר של מקומו של מנהל בהטמעת רופורמות

  תודה
  malkimeler144@gmail.com

  פורסמה ב 20/11/2022 ע״י מלכי מלר

  האם ישנה אפשרות לקבל את המאמר המלא?

  פורסמה ב 12/04/2020 ע״י מור עופרי

  שלום, היכן אוכל למצוא את המאמר השלם של "מנהל בית -הספר כמנהיג הטמעת רפורמה טכנולוגית פדגוגית שיזמה המדינה." (גילת כהן) ולא רק את התקציר?

  פורסמה ב 18/04/2016 ע״י צורית לב-רן

  שלום,אשמח לקבל את המאמר המלא

  פורסמה ב 07/05/2016 ע״י ז'נט בן ימין

  שלוםהאם יש אפשרות לקבל את המאמר השלם? צריכה אותו לצורכי עבודת גמר בנושא טכנולוגיה בחינוך. אשמח לעזרתכם

  פורסמה ב 16/06/2016 ע״י אורטל יהודה
  מה דעתך?
yyya