מנהל בית הספר הרצוי ותפקידיו במשקפי הסגל החינוכי

רייכל, נ' (2015). מנהל בית הספר הרצוי ותפקידיו במשקפי הסגל החינוכי. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 34, 132-111.

פרופ' נירית רייכל מנחה ומלמדת במסגרת התואר השני במכללת גורדון ובמכללה האקדמית כנרת. עמדה בראש החוג לחינוך קהילתי־חברתי במכללת אורנים. כיהנה כראש אקדמי במכללת אוהלו והובילה את תהליך האקדמיזציה של המכללה

מאמר זה בוחן את דיוקנו ואת תפקידיו של מנהל בית הספר הרצוי כפי שתופס אותו הסגל החינוכי בשלושה בתי ספר יסודיים ממלכתיים, עירוניים. המורות, חברות הסגל, משרטטות את דיוקן המנהל הרצוי בעיניהן ואת תפקידיו. מנהל בית הספר ותפקידיו נבחנו ונסקרו מזוויות ומהיבטים שונים במחקרים בינלאומיים וישראליים. אולם, תפיסות הסגל החינוכי את דיוקן המנהל הרצוי כמעט שלא נחקרו.

המחקר מתנהל על פי עקרונות הגישה האיכותנית, המאפשרת לכל משתתף לבטא את מחשבותיו, את רעיונותיו ואת תחושותיו בנוגע לנושא הנבחן. כלי המחקר הוא ריאיון פתוח וניתוח הממצאים מתבסס על גישת "תיאוריה מעוגנת בשדה". מהממצאים עולה דיוקן המנהל הרצוי הכולל שני רכיבים עיקריים: תכונות אישיות וסגנון ניהול. בין התכונות האישיות בולטת העוצמה המיוחסת ליכולת התקשורתית, לרגישות וליחסי האנוש. סגנון הניהול המועדף על המורים ממזג בין סגנון שיתופי לבין סגנון מעצב.

המשתתפות במחקר תופסות את התפקיד העיקרי של המנהל הרצוי כהובלה, פיתוח וייצוג של סגל ההוראה. התפקיד השני בחשיבותו הוא הובלת התחום הפדגוגי. התפקיד השלישי הוא ניהול הקשרים בין בית הספר לקהילה והתפקיד הרביעי הוא יצירת חזון והובלה למימושו. הממצאים מעלים כי הפער בין המנהל הרצוי לבין המנהל המצוי נובע בעיקר מיחסי אנוש לקויים והיעדר שיתופיות. ניתן לצמצם את הפער באמצעות שיפור הכשרת המנהלים והפחתת הלחצים עליהם, בעיקר מצד משרד החינוך.

למאמר המלא באתר כתב העת

ראו גם:

נוכחות מנהיגותית: פיתוח מבנה ובחינת השלכותיו על תוצאות בית ספר – עבודת דוקטורט

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya