מנהיגות משלב 5 על פי קולינס

 
מי הם המנהיגים משלב 5?
מנהיגים אלה אינם רואים את עצמם ואת טובתם האישית במוקד יחסי הגומלין שלהם עם הסביבה. הם משכילים לתעל את צורכי "האני" (האגו) שלהם מעצמם ומפנים אותם לעבר המשימה של בניית חברה מצוינת (חברה= ארגון). הם שאפתנים, אבל שאפתנותם אינה מופנית כלפי קידומם העצמי, אלא בראש ובראשונה כלפי הארגון והצלחתו. הם ניחנו בענווה ובכוח רצון.
 
כוח הרצון בא לידי- ביטוי בנחישות והחלטיות לקידום הארגון שבו ההצלחה נזקפת לכלל אנשי הארגון, ולא רק לעומד בראשו. כאשר הדברים משתבשים, המנהיגים משלב 5 לעולם אינם
מטילים את האחריות על המזל הביש או על האחרים. לעולם מנהיגים אלה אינם רואים את האשם באחר או בגורמים חיצוניים. הם אלה שלוקחים אחריות.
 
איך מטפחים מנהיגות משלב 5?
קולינס טוען שקיימות שתי קבוצות של אנשים: אלה שחסרים את המרכיבים של מנהיגות משלב 5 ואלה שיש להם פוטנציאל להתפתח למנהיגים משלב 5. האחרונים הם בעלי היכולת שאינה באה לידי ביטוי, אך "בנסיבות המתאימות- הגות והתבוננות פנימה, התפתחות אישית מודעת, הכוונה ע"י מנהיג משכמו ומעלה, ניסיון חיים משמעותי... ועבודה לצדו של מנהיג משלב 5" הם יכולים להתפתח למנהיגים משלב 5. בידי מנהיגים משלב 5 הכוח לפתח מנהיגות כזו.
מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?