מנהיגות מנהלי בי"ס, למידה ארגונית ושביעות רצון במגזר הערבי

מחקר חדש שפורסם על ידי חוקרים מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטת אריזונה, מעלה כי קיים קשר בין סגנון מנהיגות היררכי של מנהלי בי"ס לבין העמקת תהליכי למידה ארגונית, ולשביעות רצון גבוה יותר של ההורים.   המחקר שנערך שנערך ע"י ד"ר יאיר ברזון ורימא דאאס מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה בשיתוף הפרופסור דויד ולדמן מבית הספר לניהול באוניברסיטת אריזונה, העלה ממצאים מעניינים על הקשר בין רמת המנהיגות וסוג המנהיגות לשיפור תהליכי הלמידה הארגונית ושביעות הרצון של לקוחות הארגון. המחקר התייחס לרמת המנהיגות בבתי ספר, והעלה כי ככל שרמת המנהיגות ההירארכית של מנהלים גבוהה יותר, כך מתקיים תהליך למידה ארגונית שהוא עמוק יותר ובשל כך מתקיימת שביעות רצון גבוהה יותר מצד ההורים- לקוחות הארגון. המחקר נערך בבתי ספר במגזר הערבי
מה דעתך?

  אם אפשר איפה אפשר למצוא את כל המאמר

  פורסמה ב 22/01/2013 ע״י סוזאן

  אם אפשר איפה אפשר למצוא את כל המאמר

  פורסמה ב 22/01/2013 ע״י סוזאן

  שלום סוזאן , המחקר המלא לא מצוי , לצערנו ברשותנו . מציע לפנות לד"ר יאיר ברזון ורימא דאאס מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. תנסי להתקשר אליהם בטלפון (הדוא"ל שלהם לא מצוי אצלנו ). בדרך כלל פנייה ישירה לכותבים נענית בחיוב.

  פורסמה ב 24/01/2013 ע״י עמי סלנט
  מה דעתך?