מנהיגות מורים: סקירה שיטתית, הערכה מתודולוגית ומסגרת מושגית

Schott, C., et al. (2020). Teacher leadership: A systematic review, methodological quality assessment and conceptual framework, Educational Research Review

מאמר זה מבקש לסקור באופן שיטתי 93 מאמרים וספרים תיאורטיים ואמפיריים בנושא מנהיגות מורים. ניתוח המחקרים בוצע על בסיס הקריטריונים הבאים: 1. הגדרות של מנהיגות מורים, 2. מבשרי מנהיגות המורים (מחקרים מוקדמים), 3. תוצאות של מנהיגות מורים, 4. איכותם המתודולוגית של המחקרים על מנהיגות מורים.

בהתבסס על הניתוח שבוצע, החוקרים פיתחו מסגרת מושגית המאחדת את הידע הנוכחי על אודות מנהיגות מורים, הגדרותיה, מבשריה ותוצאותיה ומחלקת אותו לרמות ניתוח שונות. בסופו של תהליך החוקרים מבקשים להצביע על המגבלות במתודולוגיות הקיימות במחקרים שנסקרו ובמקביל לסמן מתווים אפשריים להמשך פיתוח תחום מנהיגות המורים.

מעבר לתוצאות הניתוח הכלליות קוראים החוקרים לתיקונים פרטניים יותר במחקרי העתיד, ובמיוחד לתשומת לב לעניינים הבאים: 1. בהירות מושגית גדולה יותר, 2. תכנון מחקרים חוצי תרבויות, 3. תכנון מחקרים ללא בעיות אנדוגניות, ולבסוף 4. תשומת לב ל"צדדים אפלים" פוטנציאליים של מנהיגות מורים.

 

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

בדרך למנהיגות חינוכית: החוליה החסרה בהערכת מורים

הכלה והדרה בשינוי החינוכי: תגובות רגשיות של מורים והשלכותיהן על מנהיגות

פיתוח מנהיגות מורים מקבילה בבתי הספר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya