מנהיגות ללמידה: הפקת לקחים מתוך 40 שנים של מחקר אמפירי

Hallinger, Philip. " Leadership for Learning: Lessons from 40 Years of Empirical Research", Journal of Educational Administration v. 49 no. 2 (2011) p. 125-142.


מטרת המאמר: מאמר זה מתכוון להציג מודל המבוסס על מחקר לגבי מנהיגות ללמידה.

המאמר טוען שתחום זה התקדם בצורה ניכרת ב-40 השנים שחלפו בזיהוי דרכים שבהן המנהיגות תורמת לשיפור הלמידה ולשיפור בית הספר.

מוצגים ארבעה תחומים של הובלה ללמידה:
ערכים ואמונות, מוקד המנהיגות, ההקשרים עבור המנהיגות, ושיתוף במנהיגות.

מתודולוגיה: המאמר מפעיל מתודולוגיה של סקירת ספרות אבל מתמקד במיוחד בהוכחה מתוך מספר מחקרים אמפיריים עכשוויים.
בעוד המחבר טוען כי הייתה התקדמות, מצוינות מגבלות, בייחוד לגבי קישור בין פרקטיקת המנהיגות להקשרים שונים.

ממצאים: המאמר מוצא שנעשתה התקדמות משמעותית בזיהוי האמצעים שבאמצעותם המנהיגות הבית-ספרית משפיעה על הלמידה.
מגבלות המחקר: מגבלת המפתח במחקר זה שוכנת בקושי לקשר בין המנהיגות להקשר שלה. בעוד מתרחשת התקדמות בתחום זה, היא נותרת גורם מגביל בפירוש הממצאים מגוף מחקר זה.

השלכות מעשיות: המגבלה שלעיל משמעה שהמנהיגים האינדיבידואליים של בית הספר עדיין חייבים להתייחס לממצאים במשנה זהירות ומתוך הבנת ההקשר המסוים של בית הספר שלהם.

ערך מוסף : המאמר מרחיב את הסקירות הספרותיות הקודמות על-ידי כך שהוא מכליל ממצאים מתוך סדרה של מחקרים חשובים שהתפרסמו מאז שנת 2008.

ראה גם : מאמרים ומחקרים שנכתבו על מנהיגות בית ספרית בפורטל מס"ע


הסיכום נכתב ע"י מיכל זרזבסקי, מידענית ועורכת תוכן במכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya