מנהיגות במעבר : תפישת המנהיגות של מנהלי בתי-ספר יסודיים בהקשר של ניהול עצמי בישראל

מקור וקרדיט:
 
בוורלי , טופז. "מנהיגות במעבר : תפישת המנהיגות של מנהלי בתי-ספר יסודיים בהקשר של ניהול עצמי בישראל," בתוך: נמרוד, אלוני ( עורך) . החינוך וסביבו , שנתון מכללת סמינר הקיבוצים , ל' , 2008 . ע"ע 53-63.
 
 תקציר
 
מטרת המחקר להבין כיצד מנהלי בתי-ספר יסודיים בישראל תופשים את השפעת הניהול העצמי על מנהיגותם. בבסיס המאמר נמצאת ההנחה כי מנהלי בתי הספר מייצגים את הממשק בין קובעי המדיניות לבין יישום המדיניות, וככאלה הם שחקני מפתח ברפורמה החינוכית.
 
מחקר זה הנו איכותי-פרשני , ובוצע בגישת "חקר מקרה" קולקטיבי.
 
במסגרת המחקר נערכו חמישה-עשר ראיונות עומק, חצי-מובנים. עם שנים-עשר מנהלי בתי ספר יסודיים, המנהלים בתי ספר בשיטת ניהול עצמי. מתוך הממצאים עולה, שהמנהלים נמצאים בשלב מעבר של מנהיגות חינוכית וניצבים עתה בפני אתגרים חדשים. הממצאים מוצגים באמצעות שש קטגוריות ליבה: אוטונומיה , אמון , שחיתות כפועל יוצא של כוח מצטבר, קווי אחריות לא ברורים , עומס יתר ולחץ, מנהיגות מחוץ לתחומי בית הספר. בעקבות ממצאי המחקר פותחה מסגרת קונספטואלית , המדגישה את התגובות השונות והמגוונות של המנהלים לאתגרים אלה. מחקר זה מאמת את הממצאים של מחקרים קודמים ומציע שתי תובנות חדשות על תפישות המנהלים באשר לתפקידי המנהיגות שלהם. הראשונה, תפישה של שחיקה באמון בכל דרגי מערכת החינוך. השנייה, דילמה בין אוטונומיה , כוח והשחתת מידות. הטיפולוגיה שפותחה במחקר זה, במטרה לייצג את תגובותיהם השונות של המנהלים בשיטת ניהול עצמי, מספקת מסגרת קונספטואלית נרחבת לעריכת מחקרים נוספים בנושא תפישות מנהלים באשר לתפקידם כמנהיגים.
 
 דיון
 
הממצאים מצביעים על כך , שמחד , מרבית המנהלים תופשים את האוטונומיה שלהם כמוגבלת במידה ניכרת על ידי המבנה הארגוני והמדיניות החינוכית, ומאידך , הם חשים שמידת האחריותיות שלהם גדולה. למרות תפישת האוטונומיה המוגבלת , חוששים מרבית המנהלים מקבלת אוטונומיה רחבה יותר עקב השקפתם הטוענת , כי אוטונומיה שווה כוח וכוח עלול לגרום להשחתת המידות. התפישה שלהם היא של מערכת חינוך המאופיינת על ידי כרסום באמון המשפיע על יחסיהם עם הורי התלמידים, מינהל החינוך העירוני ומטה משרד החינוך.
 
מנהלי בתי הספר מבטאים ספק ביכולתם לפעול ללא פניות תוך שימוש בשיקול דעת מקצועי ללא משוא פנים, ואף מביעים חוסר אמון ביושרה של עמיתיהם. אווירה זו של חוסר אמון הולכת ומחריפה עקב מתווי אחריות מעורפלים. כתוצאה מחוסר בהירות , תקנות סותרות ומשאבים לא מספקים, חשים אחדים מהמנהלים שהדרך היחידה היא להתעלם מתקנות , ולעתים לנצל פרצות בחוק. הדבר מחזק את השקפתם כי כוח , אפילו בידיהם של אנשים בעלי עקרונות , עלול להביא להשחתת מידות.
 
דרישות סותרות , שהוכתבו ברמה המקומית וברמה הלאומית , ואחריותיות מוגברת , גרמו לתגובות מגוונות. תגובות  המנהלים מעוצבות על ידי הדרך בה הם רואים את מקומם בהיררכיה החינוכית, כמו גם את מערכת הערכים שלהם. בהתאם לכך , אחדים מהם "נמלטו" או פרשו. אחרים, "המתנגדים" , משלמים מחיר אישי יקר. ה"חפצים לרצות" מצייתים לדרישות חיצוניות , ה"אקרובטים" מתנהגים כלהטוטנים ומפשרים בין דרישות סותרות , בעוד ה"חמקמקים" מתנהגים בחתרנות. רק מנהלת אחת בטוחה במעמדה כמנהיגה או כ"אדונית" בלתי מעורערת של בית הספר. היא מאמינה שיש בידיה את הכוח לשלוט בגורלה כמנהיגה והפכה ליוזמת ומטיפה למנהיגות פעילה בניגוד למנהיגות מגיבה.
 
מוטיב מרכזי השב ועולה בשיח מנהלי בתי הספר מתייחס לתחושה עזה של ירידה באיכות היחסים המקצועיים בקרב מנהיגים חינוכיים, הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית, דבר המתאפיין בחוסר אמון ובציניות . הממצאים מראים שתגובות המנהלים לדרישות חיצוניות אינן נקבעות על ידי מדיניות חינוכית בלבד ( Southworth, 1999) , אלא מושפעות מאישיות המנהלים , סוגים של כוח ושליטה, תפישת תפקידם, ניסיון העבר והערכים שלהם.
 
התמונה הכוללת העולה מהמחקר הנוכחי היא , שמנהלי בתי ספר יסודיים אינם תופשים את עצמם כמי שהפכו להיות אוטונומיים יותר עם המעבר לניהול עצמי- להפך : הם מציינים כי הינם אוטונומיים פחות , מאחר שמנהיגותם צומצמה ל"מנהיגות ממזרית" על פי  Bastard Leadership, ( Wright , 2001)   המנהלים נאלצים לפעול בניגוד לערכיהם האישיים בשל תכתיבים חיצוניים רבים. למשל, עליהם להעסיק חלק ניכר ממורי בתי הספר לפי שעות עבודה בפועל , ללא זכויות סוציאליות והטבות מקובלות . המנהלים חשים כי הם נמצאים תחת פיקוח הדוק בביצוע פעילויות כלכליות בבית ספרם. לתחושתם , "האח הגדול" עוקב אחריהם בכל רגע. המסגרת התקציבית הקשוחה לה הם נדרשים , מגבילה , לדעתם , את חירותם ביצירת תוכניות פדגוגיות ייחודיות , המתאימות לתלמידי בית ספרם. משהשתחררו המנהלים מחובתם ליטול חלק ב"יוזמות" מטה משרד החינוך , הם נאלצים עתה לפעול כפוף לתכתיבי "יוזמות" ופרויקטים של מינהל החינוך העירוני.
 
יחד עם זאת , לא נראה שהם פועלים כרובוטים. המנהלים מתפקדים בסביבה סוערת שבה קווי האחריות מטושטשים. מאבקי כוח בין שני בעלי העניין העיקריים , מינהל החינוך העירוני ומשרד החינוך, בשילוב תגובות שונות להורים ושל ההורים בבתי הספר ממעמד סוציו-אקונומי נמוך וגבוה, יצרו מצב שבו נוצרת שחיקה עצומה בכל דרגי מערכת החינוך . עובדה זו מובילה לכלל מסקנה שלפני שמטיפים להעמקת רפורמות הביזור ולהגדלת האוטונומיה המוענקת למנהלים או לריכוזיות מחודשת , יש לטפל בסוגיות אלה הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית.
 
הממצאים מצביעים על כך שכתוצאה מהמבנה הארגוני ומהמדיניות החינוכית ב"מצפה המעיין" ( הכינוי המסווה של העיר בה נערך המחקר )  פועלים אחדים מהמנהלים ( אלה הבוחרים להישאר במערכת) תחת לחץ רב, או שהתנהלותם מוגבלת או מוכתבת באופן ניכר , או שהם פועלים תוך התחמקות ולעתים מגיבים אפילו בדרך היכולה להתפרש כעקיפת חוק. אם מערכת החינוך במצפה המעיין" מתכוונת באמת ובתמים לשפר את שירותי החינוך ולעודד קווי תקשורת פתוחים בין כל בעלי העניין , צעדי בניית אמון בכל הרמות הינם תנאי מוקדם.
 
 
מה דעתך?

  אשמח לתת את המאמר המלא וכל מידע על מנהלי בתי הספר אני מנהל את עמותת גב לחינוך העורף של מנהלי בתי הספר ובידי חומר רב בנושא blauy@013.net

  פורסמה ב 15/01/2017 ע״י איציק בלוי

  אשמח לקבל את המאמר במלואו.סטודנטית לחינוך סביבתי הכותבת תזה על מנהלים

  פורסמה ב 15/01/2017 ע״י אורית שאשו

  שלום רב, אני מדריך סטודנטית לתואר שני המבקשת לחקור מנהלים ערבים במסגרת "ניהול עצמי" (התוכנית החדשה) , קראתי את המאמר על מנהיגות במעבר , הוא מעניין מאוד , ייתכן שניתן יהיה ללמוד דברים ייחודיים מעריכת מחקר במגזר הערבי (אזור ואדי עארה) , האם ניתן לקבל את הנוסח של ראיון העומק (חצי מובנה) וכיוון לגבי שיטת הניתוח?

  פורסמה ב 24/02/2014 ע״י ד"ר יעקב לנדסמן

  מה המייל שלך

  פורסמה ב 24/02/2014 ע״י איציק בלוי

  אשמח לקבל את המאמר השלם.תודה רבה.

  פורסמה ב 19/03/2014 ע״י יסמין נאמן

  מאמר מעניין אשמח לקבל את המאמר במלואו

  פורסמה ב 30/11/2014 ע״י איאד זידאן

  פנו אלי אישית באימייל כתוב למעלה

  פורסמה ב 30/11/2014 ע״י איציק בלוי

  אבקש להסיר אותי מעדכונים כשמתקבלות תגובות נוספות למאמר.

  פורסמה ב 30/11/2014 ע״י יעל

  כותבת עבודה בנושא במסגרת לימודי תואר שני. אשמח לקבל המאמר במלואו, תודה.

  פורסמה ב 12/04/2015 ע״י אירית אמויאל

  אבקש אם יש לכם ראיון מובנה עם מנהל בית ספר יסודי בנושא ניהול כספים במסגרת הניהול העצמי לשלוח לי למילתודה מראש

  פורסמה ב 16/11/2015 ע״י נורה מנסור

  לנורה מנסור,דברי עם מונתהא מחאמיד, מנהלת יסודי מותנבי באום אל פחם ( 0542198979) , במסגרת עבודתה לתואר שני ב"אורנים" פיתחה שאלון למנהלים בניהול עצמי.

  פורסמה ב 17/11/2015 ע״י ד"ר יעקב לנדסמן

  המאמר מעניין אשמח לקבל אותו במלאו במייל תודה רבה

  פורסמה ב 22/11/2015 ע״י הונידה

  אבקש להסיר אותי מרשימת התפוצה.תודה

  פורסמה ב 02/12/2013 ע״י יעל

  תודה רבה מראש על שליחת המאמר השלם

  פורסמה ב 28/11/2013 ע״י רחל רידר

  המאמר מופיע באתר שלי במסמכים ניהול עצמיwww.menael.org.il

  פורסמה ב 26/12/2012 ע״י איציק בלוי - גב לחינוך

  אבקש לשלוח אל כתובת המייל את המאמר המלא אם אפשר.תודה רבה.

  פורסמה ב 07/12/2011 ע״י קארין צלח

  האם המחקר כלל מנהלי בתי ספר יסודיים.האם נלקח בחשבון היעדר הנסיון הכספי והכלכלי והיעדר השתלמויות מתאימות של מנהלי בתי הספר.

  פורסמה ב 20/01/2012 ע״י איציק בלוי

  אם אפשר לשלוח לי את המאמר המלא לכתובת המייל. תודה

  פורסמה ב 27/01/2012 ע״י לילך אוחנה

  אשמח לקבל את המאמר במלואו לכתובת המייל..תודה רבה.

  פורסמה ב 03/04/2012 ע״י וילנר מלי

  אשמח לקבל עותק של מאמר. תודה

  פורסמה ב 10/05/2012 ע״י אנה וולפסון

  כל מי שמעוניין במאמר המדהים, מוזמן לפנות אלי באימייל. blauy@013.net

  פורסמה ב 16/05/2012 ע״י איציק בלוי

  מאמר מעניין האיר את עיניי לנקודות חוזק ונקודות תורפה בכל הקשור לניהול עצמי בבתי ספר יסודיים .

  פורסמה ב 01/08/2012 ע״י נגואן גרה

  אשמח לקבל את המאמר, תודה

  פורסמה ב 24/11/2012 ע״י עדה

  אשמח לקבל את המאמר במלואו לכתובת המיל המצ"ב.תודה

  פורסמה ב 24/12/2012 ע״י קמי ויצמן

  אודה לך אם אוכל לקבל את המאמר המלאתודה רבהליאת בראון

  פורסמה ב 26/12/2012 ע״י ליאת בראון

  אם אפשר לשלוח לי את המאמר במלואו.תודה.

  פורסמה ב 16/11/2011 ע״י יעל ביבאס
  מה דעתך?