מנהיגות בית-ספרית סביב העולם


Stewart, V. (2013). School leadership around the world [Electronic version]. Educational Leadership, 70(7), 48-54.

ניסיון בינלאומי מראה שחינוך באיכות גבוהה הוא תוצאה של מנהיגות פדגוגית טובה יחד עם דגש מערכתי על טיפוח ותמיכה במנהיגי בתי ספר. אך למרות כל המאמצים להביא לשיפור, מעט מקומות בארצות הברית מצאו דרך קוהרנטית לפיתוח מנהיגי בתי ספר דגולים. כיצד מדינות אחרות, בייחוד מדינות שעולות על ארצות הברית במבחנים בינלאומיים של הישגי התלמידים, מתמודדות עם זה? מה יכולים מחנכים אמריקניים ללמוד שעשוי לחדד את ההבנה שלהם ולהאיץ את מאמציהם?

בעוד שמדינות מציבות יעדים מורכבים לחינוך במאה ה-21 ברמה לאומית או מדינית, הן מפתחות באותו הזמן סמכות רבה יותר לבתי הספר כדי להחליט כיצד לעמוד ביעדים אלו ולאפשר לבתי הספר יותר אחריותיות לתוצאות. המאמר דן בתכניות הכשרה ופיתוח של מנהלי בתי ספר סביב העולם, ומציג דוגמאות של תכניות יעילות ממקומות הכוללים את אנגליה, שנחאי, סין, סינגפור, ואונטריו, קנדה.

נחקרים גם לקחים ותובנות שמחברת המאמר טוענת שארצות הברית יכולה ללמוד ממערכות חינוך אחרות הכוללים הגדרה מחדש של תפקיד המנהלים כמנהיגים המתמקדים בחינוך, יצירת תכניות מקיפות עבור גיוס, אימון, ותמיכה במנהלים, והאצלת אחריות ניהולית ותפעולית בבתי ספר כדי לאפשר למנהלים זמן רב יותר להתמקד בלמידת תלמידים.

בארצות הברית, מחוזות ומדינות לעיתים קרובות מתמודדות עם הבעיה בהדרגה. אולם שיפורים חייבים להתרחש מעבר לאיי מצוינות או מספר פתרונות מהירים. מחברת המאמר מציינת כי עליהם לאמץ גישה שיטתית יותר כדי להבטיח שלכל בתי הספר שלהם יהיו מנהיגי בית ספר יעילים.


  לפריט זה התפרסמו 3 תגובות

  אשמח לקבל מאמרים בנושא מנהיגות מורים כמשפרת הישגי תלמידים

  פורסמה ב 21/05/2013 ע״י מירי גיל

  מאוד אשמח לקבל מאמר על מנהיגות בית ספרית כמשפרת הישגי לימודים.

  פורסמה ב 23/05/2013 ע״י איריס אלפסי

  אשמח לקבל מאמרים עדכניים

  פורסמה ב 23/05/2013 ע״י ד"ר ראובן מאמו
  מה דעתך?
yyya