מנהיגות בחינוך הגופני והספורט: מודל הכשרה ופיתוח מנהיגות במכללת קיי


אהרוני, ח', נאגר, ח' ואלגביש, ל' (2013). מנהיגות בחינוך הגופני והספורט: מודל הכשרה ופיתוח מנהיגות במכללת קיי. ביטאון מכון מופ"ת, 50, 36-32.

באופן כללי, מנהיגות מוגדרת כיכולת הפרט (המנהיג) להשפיע על הקבוצה, להובילה ולהניעה בהצלחה להשגת מטרות ויעדים חשובים ומשותפים. מנהיגות בחינוך הגופני ובספורט מוגדרת ככישורים הנדרשים ממורים לחינוך גופני, ממאמנים וממנהלי קבוצות ספורט להוראת מיומנויות מוטוריות, אימון, ארגון, ייזום, גיוס כספים ומשאבים, ניהול מוצלח, מהנה ובטוח של תכניות חינוכיות בכיתה או בשעות הפנאי בבית הספר ובקהילה.

לפי מודל המנהיגות הקיים כיום, מעטים יכולים להיות מנהיגים ומעטים יכולים להוביל מנהיגות, אך תפיסה זו אינה מקובלת עוד; ראוי שלימוד מנהיגות יהפוך לנחלת כלל התלמידים והסטודנטים (בדומה למודל המנהיגות המונהג במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי). יש לעודד כל פרט לרכוש מיומנויות בכישורי מנהיגות וביישומם בהוראה ובאימון בבית הספר ובקהילה. מיומנויות מנהיגות אלה דורשות הקניית בסיס ערכי ומורלי רחב, המדגיש את העזרה לזולת, למתקשים ולצרכים בחברה שלנו. תכנית מנהיגות מוצלחת תכלול מרכיבים של לימוד עקרונות וערכים חברתיים יישומיים במערכת החינוך ובחברה.

מכללת קיי מדגישה כמעט בכל תחום לימודים ופעילות את נושא מנהיגות הסטודנטים הלכה למעשה. במאגרי המידע של המכללה מצויות הפניות לומר תאורטי ספרותי רב בנושא מנהיגות. הנושא "מנהיגות ומונהגים" נבחר כנושא השנתי של המכללה בשנת הלימודים תשע"ג, ומדי שנה אף נערך בנושא "מנהיגות בספורט". המכללה פועלת זה מספר שנים בקידום מנהיגות סטודנטים בדרכים שונות ומגוונות אלה:

1. הטמעת פעילויות חינוכיות וארגוניות הקשורות במנהיגות סטודנטים כפילוסופיה חינוכית התורמת לנטילת אחריות של הסטודנטים על גורלם ולשיפור האקלים הלימודי ויחסי האנוש במכללה בין הסטודנטים, צוות המרצים ונותני השירותים במכללה.

2. הצעת קורס מנהיגות לתלמידי תואר ראשון: "מנהיגות בשדה החינוך הגופני – כן לספורט, לא להתנהגויות סיכון". קורס זה מלמד מודל ייחודי שפותח בשיתוף פעולה בין המסלול לחינוך גופני במכללת קיי לבין הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול בבאר-שבע. המודל מושתת על רוח האמרה: "כן לספורט – לא לסמים ואלכוהול" שפיתחה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול. הקורס מלמד את המורים לעתיד להשתמש בשדה הספורט כמתודה לחיזוק החוסן הנפשי של התלמידים ולעיצוב אישיותם באופן שיטתי, עקבי, מובנה ומעצים. הקורס למעשה מקנה למורי העתיד בחינוך גופני את יכולת ההשפעה והשארת החותם על תלמידיהם. הוא מספק להם מסגרת תפיסתית רחבה למנהיגות, אשר ממנה נגזרים ידע, כלים, מיומנויות, התנהגויות וערכים של מנהיגות.

3. תכנית מיוחדת לתואר שני בנושא "חינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה". מטרת התכנית להעמיק את הידע האקדמי של מורים לחינוך גופני ולספורט, להרחיב את הכלים המקצועיים שברשותם ולפתח יכולת ומומחיות לעבודה עם אוכלוסיות אשר עקב מצוקות חברתיות, גופניות או מנטליות נמצאות בקהילות מודרות. התכנית מדגישה פיתוח כישורי יוזמה, מנהיגות, אחריות חברתית במטרה להשיב אוכלוסיות בסיכון ומודרות אל תוך הקהילה והחברה.

4. תכנית "נאמני ספורט עירוניים" – תכנית מנהיגות בני נוער, הפועלת בשיתוף פעולה בין הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול ומחלקת הספורט העירונית לבין העמותה לקידום פרויקטים בחינוך, בתרבות ובספורט שבמכללת קיי. התכנית היא תלת-שנתית ומתחילה בכיתה י'. במסגרתה כ-30 תלמידים מדי שנה, עוברים הכשרה ייחודית בבית הספר למאמנים של המכללה לקידום חינוך, תרבות וספורט שבמכללת קיי. בתום ההכשרה התלמידים מתנדבים בקהילה ומקדמים אורח חיים בריא בעיר ברוח "כן לספורט לא לסמים ולאלכוהול". התכנית היא חלק ממרכז מצוינות עירוני בחינוך גופני וספורט וכן גם חלק מתכנית המחויבות האישית של משרד החינוך, מנהל חברה ונוער.

קורס המנהיגות המוצע במכללה הוא יוזמה חדשה המאפיינת את ההתפתחות החינוכית, החברתית והכללית המצויה בתנופה רבה בשנים האחרונות באזור הדרום והנגב, והמקבילה לפילוסופיה החינוכית של המכללה. בשנים האחרונות, מכללת קיי משמשת כחממה ייחודית ליוזמות חינוכיות-חברתיות רבות ומגוונות. נושא המנהיגות בחינוך הגופני והספורט הוא רק אחת מיוזמות ברוכות אלה, ולראשונה בארץ נלמד כקורס מיוחד במסלול לחינוך גופני לכלל הסטודנטים.

בסקרים שונים שהופיעו בתקשורת בארה"ב מודגש מדי פעם שלמעלה מ-65% של מנהלי בתי ספר במערכת החינוך הם בוגרים במדעי החינוך הגופני והספורט. אין הדבר מפליא – מורים לחינוך גופני ידועים כמאמנים מצליחים בעלי מיומנויות שליטה בולטות בתחומי ארגון, הערכה, גיוס כספים, מנהיגות, יחסי ציבור ומיומנויות תקשורת – איכויות אישיות הנדרשות מכל מנהיג מוצלח. השתתפות בחינוך גופני גופני ובספורט יוצרת קשר בלתי-אמצעי בין המנהיג והמונהגים. באמצעותה ניתן להשפיע על הלומד או על המתאמן דרך המשחק, האתגרים שפעילות גופנית וספורט מספקים, החוקים והכללים של סביבת המשחק המאתגרת. להלן יתרונות הספורט על פני פעילויות אחרות בפיתוח התנסויות וכישורים במנהיגות:

1. מגוון עשיר של פעילויות לבחירה – פעילות גופנית וספורט "במתכונת פעילה" מציעה מגוון עשיר של פעילויות בחינוך גופני ובמקצועות ספורט לבחירה, לפי היכולת והטעם האישי.

2. אתגר, הנאה והניעה (מוטיבציה) – פעילות גופנית וספורט הם כלים חינוכיים היוצרים אתגר, הניעה והנאה ובסביבה בטוחה שבה נשמרים כללי המשחק והארגון.

3. קבלה חברתית – תלמידים וספורטאים המצליחים בתחומי החינוך הגופני והספורט מתקבלים חברתית בקרב קבוצת השווים ומשמשים כדוגמה למנהיגות טובה ורצויה.

4. רכישת מיומנויות מנהיגות והתנסות בהן – העיסוק בפעילות גופנית ובספורט מספק ומקדם הזדמנויות לרכישת מיומנויות הדרושות לכל מנהיג מצליח בלימוד מיומנויות שונות כדוגמת ארגון, בטיחות, עזרה הדדית, עבודה קבוצתית ושיתוף פעולה, שמירה על כללים מוסכמים ושיפור מיומנויות תקשורת עם עמיתים, עם מבוגרים ועם הסביבה (Dobosz & Beaty, 1999).

5. כלים להערכה וביקורת – יותר מבכל מקצוע אחר, בחינוך הגופני והספורט מצויים כלים אבחוניים שכל מורה לחינוך גופני ומאמן מתנסים בהם ורוכשים ידע בשימוש בהם למדידת מיומנויות מוטוריות, בקרה, התקדמות התלמיד, הישגים לימודיים, כושר גופני, אורח חיים בריא והתנהגות. כלים אלה נחוצים לכל מורה ומנהיג גם להערכת הכיתה וגם להערכה עצמית של הצלחה וכישלון של המורה, לקבלת משוב ולתיקון הנדרש (לידור, בן-סירא ושמעוני, 2007).

6. חינוך גופני טוב מתמקד בלימוד ובהקניית ערכים – ערכים הם אבן שואבת למנהיגות טובה וחינוך גופני איכותי כולל מרכיבים רבים שמטרתם ללמד ולהקנות ערכים מכל סוג גם לתלמיד וגם למורה שבדרך.

מורים מנהיגים טובים מעורבים בפעילויות רבות במסגרת בית הספר ובקהילה, ולפי המחקרים, מורים פעילים בעלי מיומנויות מנהיגות והתנהגויות רצויות בחינוך הגופני תורמים טוב יותר ובאופן משמעותי לתהליכי הלמידה ולהישגי התלמיד (Siedentop, 1991). מורה פעיל תורם להגברת מוטיבציה בקרב תלמידים והישגיהם מניעים את הצלחת המורה ותלמידיו. לפי אהרוני (Aharoni, 1984) וסידנטופ (Siedentop, 1991), קיימות מספר דרכים רצויות שעל מורים-מנהיגים בחינוך הגופני והספורט לאמץ כדי שיצליחו בכיתה ומחוצה לה: (1) שליטה בתוכני השיעור ובתכנים ובדרישות שמחוץ לכיתה; (2) רכישת ידע ומיומנויות בתקשורת; (3) התנדבות; (4) לשמש דוגמה אישית; (5) כתיבה ופרסום; (6) מעורבות פעילה בייזום, כתיבה, גיוס כספים ומשאבים והפעלת פרויקטים.

מחברי המאמר מוסיפים כי מורה בעל כישורי מנהיגות לומד לשלוט טוב יותר בתהליך ההוראה ובתכנים ומקדיש זמן לצמיחה ולהעצמה אישית, לתלמידיו, לבית הספר ולקהילה. והחשוב מכול, שלדעת המחברים מאפיין מורים-מנהיגים מצליחים – אהבתם והתלהבותם המיוחדת לתלמידים, לאנשים ולתהליך החינוכי.

מקורות המידע שצוטטו בסיכום

לידור, ר', בן-סירא, ד' ושמעוני, ע' (2007). אות החינוך הגופני: סטנדרטים להערכת הישגי התלמידים. ירושלים: משרד החינוך.
Aharoni, H. (1984). The role of the adapted physical education teacher in the school and community. Physical Educator, 41(1), 30-34.
Dobosz, R. P., & Beaty, L. A. (1999). The relationship between athletic participation and high school students' leadership ability. Adolescence, 34(133), 215-220.
Siedentop, D. (1991). Developing teaching skills in physical education (3rd. ed.). Mountain View, CA: Mayfield.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya