ממצאי מחקר : פרחי הוראה וחשיבות קהילות מעשה בחינוך באנגליה

Woodgate-Jones, Alexandra. 2012. "The student teacher and the school community of practice: an exploration of the contribution of the legitimate peripheral participant." Educational Review 64, no. 2.

המחקר,  שגובש בשנת 2012 ע"י Woodgate-Jones, Alexandra , בדק את הפוטנציאל הגלום בשינוי התנסות פרחי ההוראה (תכנית ההכשרה PGCE) במהלך התפתחותם המקצועית בבתי הספר באנגליה. מדובר על מחקר איכותני שנערך בכמה בתי ספר בדרום אנגליה במטרה לבדוק את ליווי פרחי ההוראה בבתי הספר באמצעות קהילות מעשה בחינוך ( קהילת עמיתים). ממצאי המחקר מלמדים על התרומה החיובית שנמצאה בפעילות של קהילת מעשה בחינוך לטובת התפתחות פרחי ההוראה. לאור זאת, מומלץ  ע"י החוקרת כי בתי הספר באנגליה בהם מתנסים פרחי ההוראה באנגליה יקימו ויטפחו קהילות מעשה בחינוך כביטוי כמסגרת יעילה מוכחת לתמיכה בהתפתחות המקצועית של פרחי ההוראה וללמידת עמיתים שיתופית (Woodgate-Jones, Alexandra ) .

לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם :

Postgraduate Certificate in Education

פדגוגיית "ארגון עצמי" כתהליך חדשני בהוראה למידה מתוקשבת- חקר מקרה ( ד"ר שרה שדה)

המורה "המתוקשר" : כיצד מורים חדשים בונים מערכת תמיכה בעזרת רשתות חברתיות וקהילות מעשה בחינוך

קהיליית למידה מקצועית כפעילות חתרנית: איתגור תרבות הלימוד הבית-ספרית המסורתית

סקירת מחקר על ההשפעה של קהיליות למידה על הוראה ולמידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya