ממצאי מחקר: מורים מתחילים בבתי ספר בארה"ב מנותקים מקהילת ביה"ס

מקור:
On Their Own and Presumed Expert: New Teachers Experience with Their Colleagues, Teachers College Record Volume 109 Number 9, 2007, p. 2083-2106
http://www.tcrecord.org
 
השערת המחקר הייתה כי הצלחת מורים מתחילים בבתי ספר מושפעת במידה רבה מהשתלבותם בסביבת העבודה והתרבות הארגונית של ביה"ס. יש סיכוי גדול יותר שמורים מתחילים יתמידו במלאכת ההוראה כאשר המורים החדשים נקלטים ומשתלבים בתרבות העבודה הארגונית והמקצועית של ביה"ס. החוקרים במחקר הנוכחי מגדירים סביבה כזו במונח תרבות מקצועית כוללנית של ביה"ס הבנויה אינטראקציה הדדית בין מורים עמיתים, סיוע הדדי ואחריות משותפת של המורים להצלחת ביה"ס. במחקר הנוכחי נבדק הלכה למעשה המודל של תרבות מקצועית כוללנית (integrated professional cultures) על ההתנסות וההתמדה בתפקיד של מורים חדשים. אוכלוסיית המחקר כללה 486 מורים חדשים (בשנה הראשונה והשנייה שלהם להוראה בבתי ספר) אשר לימדו בארבע מדינות ברחבי ארה"ב (California, Florida, Massachusetts, and Michigan).
 
ממצאי המחקר מלמדים כי מרבית המורים החדשים פועלים בבתי הספר בתנאי בידוד, במנותק מהמורים הוותיקים וללא אינטראקציה עם קהילת מורי בתי הספר. ברוב בתי ספר אין בקרב המורים הוותיקים תחושת אחריות משותפת לקידום ביה"ס והמורים החדשים נותרים, בדרך כלל, לבדם ומצפים מהם להפגין ידע ומומחיות ברמה דומה למורים הוותיקים. המרכיב של סיוע הדדי כמעט ולא קיים. באותם בתי ספר (שהם המיעוט) בהם שוררת אווירה של תרבות מקצועית משותפת כוללנית, מסייעים המורים העמיתים למורים החדשים בהתמודדות עם מלאכת ההוראה. החוקרים מאמינים כי הנשירה של מורים חדשים מושפעת יותר מהאקלים הארגוני של ביה"ס ואיכות יחסי העבודה והשיתופיות בו ופחות מהתמודדות היחידנית בכיתה עצמה

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    אני מסכימה עם הנאמר במאמר. ברצוני להוסיף שאין הרבה אפשרויות לקרב מורים חדשים לנעשה בביה"ס, בשל העומס הרב המוטל על המורה בשעות שהוא נמצא בביה"ס, ובהפסקות כידוע עליו לתקשר עם תלמידים, מורים, רכזים, מזכירות והנהלה, שלא לדבר על בירור פרטים טכנהיים עם עובדי המנהלה כאשר נזקקים לשירותיהם. התקשורת עם המורה החדש מעטה, גם משום שלא קיים נוהל כלשהו בהתנהגות הארגונית של ביה"ס, של קבלת המורים החדשים, הצגתם או "הצמדתם" למורה חבר ותיק במערכת, לתקופת ההתחלה.

    פורסמה ב 23/01/2009 ע״י דינה פרג'י
    מה דעתך?
yyya