ממצאים ראשונים ממחקר פיזה 2009

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה) מתכבדת להביא להלן את תמצית הממצאים ממחקר פיזה 2009.   המחקר נוהל ובוצע בישראל על-ידי צוות ראמ"ה (ד"ר ענבל רון-קפלן, ד"ר יואל רפ, וגב' אימאן עואדיה).  ממוצע ההישגים באוריינות קריאה בישראל הינו 474 (ממוצע ה- OECD הינו 493). ממוצע זה מדרג את ישראל במקום ה-36 מבין 64 המדינות שהשתתפו במחקר פיזה 2009. מגמות בהישגים לאורך השנים: בין שנת 2006 לשנת 2009 ההישגים של תלמידי ישראל באוריינות קריאה עלו ב-35 נקודות (ובסך הכול ב-22 נקודות משנת 2002). מבין המדינות המשתתפות ישראל נמצאת במקום השלישי במידת השיפור בהישגים. השיפור בין 2006 ל-2009 בא לידי ביטוי גם בהתפלגות התלמידים על-פני רמות הבקיאות: שיעור התלמידים ברמות הבקיאות הגבוהות עלה ב-2% (בנוסף לעלייה ב-1% מ- 2002), ושיעור התלמידים ברמות הבקיאות הנמוכות ירד ב- 12% (לאחר עליה של 6% בין שנת 2002 ל- 2006).

לסקירה המלאה בפורטל משרד החינוך

הישגים באוריינות מתמטיקה
·         ממוצע ההישגים באוריינות מתמטיקה בישראל הינו 447 (ממוצע ה-OECD הינו 496). ממוצע זה מדרג את ישראל במקום ה-41 מבין 64 המדינות שהשתתפו במחקר פיזה 2009.
·         ממוצע ההישגים באוריינות מתמטיקה במדינות ההשוואה: פינלנד – 541, קנדה – 527, ניו זילנד – 519, ספרד – 483, מקסיקו – 419.
·         התפלגות לפי רמות בקיאות: שעור התלמידים ברמות הבקיאות הגבוהות (רמות 5 ו-6) הוא 6%, נמוך משיעורם בממוצע מדינות ה- OECD (13%). שיעור התלמידים בישראל הנמצאים ברמות הבקיאות הנמוכות (מתחת לרמה 2) הינו 39% (לעומת 22% בממוצע מדינות ה- OECD).
·         הישגי התלמידים הטובים ביותר: סף הישגיהם (התחתון) של 5% התלמידים הטובים ביותר בישראל נמוך מסף הישגיהם של 5% התלמידים הטובים ביותר בממוצע ה-OECD (615 לעומת 643, בהתאמה).
·         הישגי התלמידים החלשים ביותר: סף הישגיהם (העליון) של 5% התלמידים החלשים ביותר בישראל נמוך מסף הישגיהם של 5% התלמידים הנמוכים ביותר בממוצע ה- OECD (272 לעומת 343, בהתאמה).
·         מגמות שינוי לאורך השנים: בין שנת 2006 לשנת 2009 חלה עלייה קלה (5 נקודות) בהישגים של תלמידי ישראל באוריינות מתמטיקה (ובסך הכול עלייה של 14 נקודות משנת 2002). שיעור התלמידים ברמות הבקיאות הגבוהות (רמות 5 ו-6) לא השתנה ושיעור התלמידים ברמות הבקיאות הנמוכות (מתחת לרמה 2) ירד ב-3%.

    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    ממממממ בעייתי

    פורסמה ב 11/01/2024 ע״י יואל ראף
    מה דעתך?
yyya