מלכ"ע – מערכת לאבחון כתיבה עיונית , מדריך עיוני ויישומי למורים, למרצים, ליועצים, למאבחנים ולמטפלים

 אורית דהן, יעל מלצר, נעמי הדס לידור , מלכ"ע – מערכת לאבחון כתיבה עיונית
מדריך עיוני ויישומי למורים, למרצים, ליועצים, למאבחנים ולמטפלים, הוצאת מכון מופ"ת , 2012

אורית דהן, יעל מלצר, נעמי הדס לידור

מיומנות הכתיבה היא בסיס לחיים אקדמיים, מקצועיים ואישיים. למרות חשיבותה הושם דגש מועט לאורך השנים על הוראה, על אבחון ועל הערכה המכוונים לשיפור הכתיבה העיונית. בהיותה מיומנות נרכשת חשוב לאפשר ללומד להתנסות בה במצבי למידה מושכלים ומכוונים, ולהיעזר בכל אבחון הבוחנים את תהליך הכתיבה, את תוצריה ואת תפיסת הכותב את עצמו.

מלכ"ע היא מערכת לאבחון כתיבה עיונית, המיועדת למאבחנים דידקטיים ולמורים המלמדים כתיבה. המערכת נבנתה לפני כעשר שנים, והיא משמשת עד היום לבניית תכניות להוראת כתיבה עבור סטודנטים עם ליקויי למידה, הלומדים במכינות הקיץ של מרכז התמיכה "חממה" במכללה האקדמית תל-חי. כמו כן היא יכולה לשמש לאבחון ולשיפור הכתיבה העיונית של תלמידים מגיל עשר. המערכת בוחנת את תהליך הכתיבה, את איכות הכתיבה ואת תפיסתו העצמית של הכותב.

היא מורכבת מחמישה כלים אלה:(1) שאלון ללומד לפני הכתיבה;(2) דף הנחיות לתצפית;(3) מחוון כתיבה ממוחשב אישי וקבוצתי, המשמש לאבחון מצבו של הכותב (פרטני או קבוצתי), לבניית תכנית עבודה ולבחינת ההתקדמות;(4) דף לבחינת יכולת אישית;(5) שיחה רפלקטיבית לאחר הכתיבה.

לספר מצורף תקליטור (CD) המכיל את המערכת המוצגת בספר, על כל הכלים שבה.

תוכן העניינים

על הכותבות:

ד"ר אורית דהן – מלווה ומנחה סטודנטים במרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה במכללה האקדמית בית ברל, מרכז אשר היא עצמה הקימה וניהלה בשנותיו הראשונות. כמו כן היא משמשת מרצה בכירה במסלול העל-יסודי וחוקרת את נושא שילובם של סטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה. נוסף על כך היא יועצת במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בנושא של לומדים בוגרים עם ליקויי למידה; עומדת בראש צוות חשיבה "ללמוד מהצלחות" הפועל במכון מופ"ת, שבו דנים בפעולת מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. היא גם מכהנת כראש פורום של מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי וחברה בעמותת לֶשֶם.

יעל מלצר – הקימה את מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה במכללה האקדמית תל-חי, ומנהלת אותו זה שנים רבות. חוקרת את נושא שילובם של סטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה; חברה בצוות "ללמוד מהצלחות" הפועל במכון מופ"ת; חברה בפורום של מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה וחברה בעמותת לֶשֶם.

ד"ר נעמי הדס לידור – מרצה ואחראית לתחום השיקום, השילוב וההחלמה בבריאות הנפש, החוג לריפוי בעיסוק, בית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל-אביב; ראש תכנית לימודי תעודה בנושא הטיפול הקוגניטיבי-דינמי באוניברסיטת תל-אביב; מנהלת בית הספר הארצי לשיקום, שילוב והחלמה בבריאות הנפש, הקריה האקדמית אונו; חברת בצוות "ללמוד מהצלחות" שבמכון מופ"ת; חברה בפורום של מנהלי מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה. בעברה הקימה את המועצה הארצית לשיקום האדם עם מגבלה פסיכיאטרית בקהילה ושימשה יו"ר המועצה; כמו כן שימשה יוצת לשר הבריאות בנושא בשנים 2000 - 2006 .

תוכן עניינים
קישור להוצאה לאור של מכון מופ"ת


    לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

    מה מחיר המערכת והיכן ניתן להתרשם ממנה ולהשיגה במידה ורוצים

    פורסמה ב 24/08/2012 ע״י נעמי עוזר
    מה דעתך?
yyya