מכשיר המורים כמספק מודל הוראה לסטודנטים

מקור:
  
The teacher educator as a rolemodel, Teaching and TeacherEducation, 23 (2007) pp. 586-601
תודה לפרופ' לאה קוזמינסקי על הפניית תשומת הלב למאמר חשוב זה והדיווח עליו.
 
למאמר המלא - ראו קובץ מצורף מצד ימין
 
מאמר מעניין שעוסק בתפקיד של מכשיר המורים כמספק מודל הוראה לסטודנטים, ומביא ממצאים של 10 חקרי מקרה שבהם הסתבר שמכשירי המורים עושים מעט מאוד הדגמה מילולית של שיקולי הדעת שלהם בהוראה, וכמעט לא עושים בכלל קישור גלוי בין הפרקטיקה שלהם בהוראה לבין "תיאוריות ציבוריות" המופיעות בספרות הפסיכולוגית, חינוכית וכדומה. מאמר מעניין ויש בו גם מנייה של העקרונות של אנדרסון ל"למידה חדשה", שעל פיהם נבחנה איכות ההוראה של מכשירי המורים.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya