מי צריך דוגמה? רגשות אקדמיים של הלומדים בסביבה עתירת דוגמאות

גרינספלד, ח' ונבו, א' (2015). מי צריך דוגמה? רגשות אקדמיים של הלומדים בסביבה עתירת דוגמאות. דפים, 60, 116-84.

המחקר המתואר נועד לחשוף את הרגשות האקדמיים של סטודנטיות באשר לתהליך למידה בסביבה עתירת דוגמאות, וזאת על מנת לקדם את הידע התאורטי והפרקטי על אודות תפקידיהם של רגשות בלמידה אקדמית באמצעות דוגמאות. לשם כך נבחן בשנים תש"ע-תשע"ג קורס אקדמי המתקיים במכללה לחינוך; במחקר השתתפו 70 סטודנטיות העוסקות במגוון מקצועות החינוך.

במהלך הקורס התבקשו הסטודנטיות לסכם טקסט אקדמי על אודות תאוריית למידה ולהציגו באופן מילולי או גרפי אשר ישקף את הבנתן אותו: תחילה היה עליהן להכין גרסה ראשונית, ולאחר מכן לשכלל אותה על בסיס עיון במאגר דוגמאות – תוצרי עבודתן של סטודנטיות בשנים קודמות. ניתוח התוכן והניתוח הלשוני של הממצאים חשפו פסיפס של רגשות אקדמיים באשר ללמידה ממאגר דוגמאות. נמצא שרגשות אלה מעצבים שישה טיפוסים רגשיים אקדמיים של משתמשים במאגר דוגמאות.

התהליכים שגרמו לסטודנטיות להתנהג בצורה מסוימת בסביבת הלמידה עתירת הדוגמאות היו מורכבים. תהליכים אלה קשורים לשלושה ממדים: תפיסה עצמית אקדמית של הלומדת, סוג מטרות ההישג שהלומדת מתמקדת בהן וסוג הרגשות החברתיים-אקדמיים אשר מתעוררים בסביבה עתירת דוגמאות. בחינה של מידת השימוש בפועל בדוגמאות באמצעות מעקב אחַר שלושת ממדים אלה הצביעה על חשיבות הרכיב המוטיבציוני מבין כלל הרכיבים הקשורים ברגשות אקדמיים.

למחקר זה יש השלכות יישומיות על תהליכי למידה בעידן הנוכחי של מידע נגיש: הבדלים בין הלומדים בשלושת הממדים שצוינו מתבטאים בהבדלים ברגשות, והם עשויים להסביר את מידת הנכונות ללמוד מסביבה עתירת דוגמאות.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

מהי מידת תרומתם של הסברים הדרכתיים ללמידה מבוססת דוגמאות? סקירת מחקרים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya