מי צייץ כאן באמצע השיעור?

שביט-רז, נ' (מאי, 2013). מי צייץ כאן באמצע השיעור? שיעור חופשי, 103, 23.

מחקר שביצעה ד"ר מור דשן, סמנכ"ל מו"פ והערכה של רשת אמי"ת, בחן את האינטראקציות שהתקיימו בכיתה אחת במסגרת שיעורי האנגלית, שבהם שולב טוויטר לצורך יצירת תקשורת בין התלמידים לבין עצמם ובין התלמידים למורה. מטרת המחקר היתה ללמוד על תרומת השימוש בטוויטר לצורך הכתיבה באנגלית.

קבוצת המחקר כללה 11 תלמידות, הלומדות בכיתה י' ברמה של 5 יח"ל לבגרות. לצורך המחקר נותחו 484 ציוצים שנכתבו במהלך ארבעה שבועות, 375 מתוכם (77.5%) של התלמידות ו-109 (22.5%) של המורה. מינימום הציוצים שכתבה תלמידה היה 10 והמקסימום היה 55.

המחקר העלה כי שילוב הטוויטר מזמן תקשורת רב-כיוונית בכיתה, תוך ירידה באינטראקציה שבה המורה פונה לכלל התלמידות ועלייה ביחס האישי של המורה כלפי כל תלמידה. בנוסף, נמצא ריבוי אינטראקציות בין התלמידות עצמן. ממצא זה, מציינת דשן, חשוב לאור המאמצים הנעשים בבתי הספר לצמצום ההוראה הפרונטלית ולמתן אפשרות ללמידה אישית וקשר בין המורה לתלמיד ובין התלמידים בינם לבין עצמם.

למרות זמינות הטוויטר, לא מומש פוטנציאל הלמידה עמו בכל מקום ובכל זמן, ועיקר הלמידה התקיים בזמן השיעור. במחקר נמצא עוד, כי אורך ה"ציוץ" עלה מתחילת התכנית באופן מובהק, דבר המלמד על שיפור ביכולת הכתיבה של התלמידות. עם זאת, הרוב המכריע של ה"ציוצים" היה עדיין קצר מאוד – ארבע או חמש מילים, והדבר עלול להעיד על כך שמתפתח שיח "שטוח".

ממצא מעניין נוסף הוא ההשפעה של הקשרים החברתיים שבין התלמידות ושל העידוד מצד המורה על אינטנסיביות ההשתתפות בכתיבת הציוצים. כמו כן נמצאה שונות רבה בין התלמידות מבחינת כמות הציוצים שכל אחת כתבה. לדברי דשן, ממצאי המחקר מעודדים להמשיך ולחקור את הנושא על קבוצה רחבה יותר של תלמידים ולאורך תקופה ארוכה יותר.

ראה גם :
ציוצים בכיתה - שילוב טוויטר בהוראת אנגלית
Twitter - שבירת קיר הכיתה 

שילוב גוגל דוקס וטוויטר בלימוד אנגלית כשפה זרה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya