מי הוא המורה הטוב וכיצד מטפחים אותו – לקראת היערכות אחרת באנגליה

 
לאור המחסור במורים איכותיים בבתי ספר בבריטניה, מתחבטים המומחים הבריטים בימים אלו בשאלה משמעותית והיא מה הופך את המורה לאיכותי ובעל השראה? ביוזמת מכון המחקר Cambridge Assessment agency התקבצו עשרות מומחי חינוך בריטיים בפרלמנט הבריטי דנו בשאלה זו. האם תוכניות הכשרת מורים חדשניות כמו תכנית Teach First אכן יש בה כדי להשביח את המורים הטובים (תכנית הכשרת מורים חדשנית באנגליה המציבה את המורים, בוגרי האוניברסיטה בעלי הפוטנציאל ללמד בבתי ספר תיכוניים עוד לפני ההכשרה התיאורטית) או האם יש לשאוף להרכב אחר של חשיפה והתמודדות? חלק מן המומחים, כולם פרופסורים נודעים לחינוך באוניברסיטאות הבריטיות, טענו כי לא הצד הארגוני של ההכשרה קובע אלא היכולת של המורה ליצור אווירה רגשית מיוחדת בינו ובין התלמיד ואין זה קשור להתנסות המוקדמת אלא בשימור תכונה זו לאורך זמן. אחרים כגו פרופסור Patricia Broadfoot טענו כי מחקרים בינלאומיים מוכיחים כי המשתנים שמשפיעים יותר מכל על התגבשות המורה האיכותי ובעל ההשראה הם מידת האוטונומיה הניתנת הן למורים בביה"ס והן לתלמידים בכיתה.
 
תפיסה אחרת שנשמעה בדיוני ועדת החינוך של הפרלמנט הבריטי הושמעה ע"י Debra Myhill מאוניברסיטת אקסטר אשר טענה כי הניסיון המחקרי מלמד כי המורה הטוב אינו זה בהכרח ששולט רק בתוכן הלימודי אלא זה שיש לו חשיבה מעמיקה והוא מסוגל לשנות דרכי הוראה וללמוד דברים בעקבות רפלקציה שהוא מבצע כל הזמן. מומחים אחרים ממכון החינוך באוניברסיטת לונדון הציגו ממצאי מחקר רב-שנתיים המלמדים כי המורה הטוב הוא זה המסוגל ליצור מעורבות פעילה של הלומדים.
 
עדויות המומחים הבריטיים בפני הפרלמנט הבריטי נדרשו על מנת לתמוך בתכניות החדשניות שמנסים לגבש באנגליה לטובת המורים המחפשים ייחוד והשראה בהוראה. מסתבר כי משרד החינוך הבריטי נערך היום אחרת ולכן תוכניות הלימודים החדשות לבני 11-14 שיונהגו בשנה הקרובה יתנו עדיפות עליונה לאוטונומיה מקצועית ופדגוגית למורים בביה"ס, לחדשנותו של המורה, לצרכי התלמידים ופחות לסטנדרטים של תכנית הלימודים הלאומית.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya