מי אתה המורה הראוי", מרכיבים בדמות המורה הראוי כחלק מפילוסופיות חינוכיות

מקור וקרדיט :
 אירית לוי-פלדמן,  " מי אתה המורה הראוי", מרכיבים בדמות המורה הראוי כחלק מפילוסופיות חינוכיות . בתוך: החינוך וסביבו – שנתון מכללת סמינר הקיבוצים,  ל"ב , תש"ע – 2010. ע" ע 87-101.
תקציר
הסוגיות בנושא דמות המורה הראוי ודרכי הכשרתו היעילות והטובות מצויות בשנים האחרונות, בעולם בכלל ובישראל בפרט, במרכזם של דיונם ציבוריים וזאת כחלק מצורך בשיפור כללי במערכת החינוך.  מטרת המאמר היא להציג מרכיבים בדמותו של המורה הראוי כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות המקצועית, כחלק מפילוסופיות חינוכיות, ובעמדותיהם של חוקרים ואנשי חינוך. בכך  המאמר מבקש לתרום לדיון התיאורטי בדמותו של המורה הראוי, כמו גם לדיון המעשי בדרכים הטובות ביותר להכשרתו.
סיכום
לצד המרכיבים המסורתיים בדמותו של המורה הראוי , נוספו במהלך השנים גם מרכיבים חדשים. מרכיבים אלו, יחד עם המרכיבים המסורתיים, מבטאים את מורכבות ההוראה.
ניתן לסכם ולהצביע על שישה מרכיבים עיקריים , הנחשבים כיום בסיס הכרחי , בדמותו של המורה הראוי. הללו כוללים מרכיבים שניתן היה לזהותם עם תפיסות חינוכיות מסורתיות: 1. מרכיב הידע בתחום התוכן. 2. מרכיב המיומנויות הפדגוגיות הספציפיות לתחום התוכן. 3. מרכיב המיומנויות הפדגוגיות הכלליות, כלומר , המיומנויות הדידקטיות של ניהול הכיתה, ההוראה והלמידה.
כמו כן , נכללים בדמותו של המורה הראוי מרכיבים חדשים, אותם ניתן לזהות עם תפיסות פילוסופיות חינוכיות חדשניות. מרכיבים אלו, כפי שפורט, הם פרי למידה ומחקר של חוקרים מובילים בתחום החינוך, כמו  גם תגובה למציאות החינוכית המשתנה והמורכבת. מרכיבים חדשים אלו כוללים: 4. מרכיב המחויבות של המורה לשונות בין הלומדים והתאמת ההוראה לשונות זו. 5. יכולתו של המורה להתאים עצמו לשינויים, להתפתח מקצועית ולחקור את הוראתו. 6. מרכיב שיתוף הפעולה של המורה עם גורמים שונים וחברותו בקהילות לומדות.
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya