מיקור חוץ של אמון לתשתית המידע בבתי הספר

מאת: Olof Sundin

Sundin, Olof; Carlsson, Hanna. Outsourcing trust to the information infrastructure in schools. Journal of Documentation. 2016, Vol. 72 Issue 6, p990-1007.

מטרה

מאמר זה חוקר את התנסויותיהם של מורי בתי ספר בתמיכה בתלמידים ואת דאגתם לדרך שבה תלמידים מחפשים ומעריכים מידע כאשר מנועי החיפוש הפכו לטכנולוגיה של אוריינות בבתי הספר. על ידי קביעת טכנולוגיות של אוריינות כסוציו-מטריאלית (sociomaterial), המטרה של מאמר זה היא לנתח ולדון בהתנסויות ובהבנות אלה כדי לאתגר השקפות דומיננטיות של חיפוש במחקר של אוריינות מידע.

מערך המחקר/מתודולוגיה

בסתיו 2014 נערכו שישה ראיונות בקבוצות מיקוד עם 39 מורים העובדים בארבעה בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים שונים. הניתוח התבצע תוך שימוש בפרספקטיבה סוציו-מטריאלית, המספקת כלים להבנה כיצד תלמידים ומורים מתקשרים עם ונדרשים לתרגם את העניין שלהם לטכנולוגיות של אוריינות, במקרה זה מנועי חיפוש, כגון גוגל.

ממצאים

המורים הביעו קשיים בהמשגת החיפוש כמשהו שהם יכולים ללמד. כאשר הם הצליחו בכך, החיפוש זוהה לעתים קרובות כמיומנות פרקטית. הייתה חסרה מאוד פרספקטיבה ביקורתית לגבי חיפוש, המזהה את תפקידו של גוגל כחלק דומיננטי של תשתית המידע וכמרכיב שותף של מה שיש לדעת. כתוצאה מאחריות מוזנחת זו של הוראת חיפוש, צורפה הערכה ביקורתית של מידע מקוון לדירוג הרלוונטיות של גוגל.

מקוריות/ערך

המחקר מפתח הבנה ביקורתית לגבי תפקידו של החיפוש ולגבי מנועי חיפוש כטכנולוגיות של אוריינות ביחס להערכה ביקורתית בבתי ספר. הדבר בעל ערך עבור הכשרה באוריינות מידע.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

חיפוש ללא למידה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya