מיקוד פדגוגי בתוכנית התקשוב "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21"

אברום רותם (משרד החינוך), נגה מגן נגר (משרד החינוך), רוני דיין (משרד החינוך). "מיקוד פדגוגי בתוכנית התקשוב "התאמת מערכת החינוך למאה ה- 21", ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2013 : האדם הלומד, בעידן הטכנולוגי , י' עשת-אלקלעי, א' כספי, ס' עדן, נ' גרי, י' קלמן, י' יאיר ( עורכים).  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2013

במסגרת יישום תוכנית התקשוב "התאמת מערכת החינוך למאה ה 21- " שהחלה ב 2010 נמדדה מידת היישום של תפוקות התוכנית, להן נדרשים בתי הספר. במאמר זה מוצגת מידת היישום של תפוקת שילוב ICT בהוראה-למידה-הערכה (הל"ה) , ונבחנו השינויים במידה זו בין שני מחזורי הפעלה של 200 בתי הספר שהחלו ב 2010 (פעימה ראשונה) ו 564- בתי ספר ( פעימה שניה) בשנת 2011- בהתאמה. ממצאי הבדיקה מעלים כי בשנה השנייה לתוכנית אחוז בתי הספר בהם המורים מלמדים שיעור חינוך לשוני, מתמטיקה או מדעים בסביבה מתוקשבת, לפחות פעם בשבוע, גבוה יותר באופן מובהק מאשר בשנה הראשונה לתוכנית.

למאמר המלא באוניברסיטה הפתוחה , כנס צ'ייס 2013
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya