מיקוד מחדש בוויכוח: הערכת המטרות והכלים של הערכת המורים

Papay, John P. " Refocusing the Debate: Assessing the Purposes and Tools of Teacher Evaluation", Harvard Educational Review 82. 1 (Spring 2012): 123-141,167.

במאמר זה, המחבר טוען שיש להעריך את הכלים להערכת המורים לא רק לגבי היכולת שלהם למדוד במדויק את הביצוע של המורה, אלא גם לגבי כמה טוב הם מיידעים ותומכים בהתפתחות השוטפת של המורה. המחבר מתבונן בשתי גישות לרפורמה של הערכת המורה: אמצעים בעלי ערך מוסף והערכות המבוססות על סטנדרטים. המחבר מנתח את שתי הגישות הללו הן ככלי מדידה והן ככלים להתפתחות מקצועית, תוך הארת היתרונות, החסרונות, והפוטנציאל הלא מנוצל של כל אחת מהן. בתהליך, תשומת הלב ממוקדת מחדש לקראת ההמשגה הרחבה יותר של המטרה של הערכת המורה.

אף על פי שפיתוח מערכת הערכה בעלת תוקף חזק שיכולה להעריך את הביצוע של המורה היא חשובה, קובעי המדיניות והחוקרים מתמקדים במטרה זו באופן צר מדי. אם המטרה בהערכה של המורה היא שיפור הלמידה של התלמיד באופן שיטתי, יש להשתמש בה ככלי לקדם את הפיתוח המקצועי המתמשך של המורה. שימוש בהערכות של המורים באופן זה טומן בחובו הבטחה גדולה יותר לשינוי מקיף מאשר זיהוי (ומתן תגמול או הטלת סנקציה) בעלי הביצועים הטובים ביותר והגרועים ביותר.

אפילו אם רפורמת ההערכה מייצרת אמצעים מהימנים ותקפים שקובעי המדיניות משתמשים בהם כדי לשנות את כוח ההוראה, מורים מעטים יחסית יושפעו מכך משום שמורים מעטים זוהו כבעלי ביצועים גבוהים או נמוכים באופן עקבי. לעומת זאת, למערכות ההערכה שמשפרות את האפקטיביות הלימודית יכולה להיות השפעה רחבה מאוד. המחקר מציע שתכנית הערכה קפדנית מגבירה את האפקטיביות של המורה ואת ההישגיות של התלמיד (Taylor & Tyler, 2011). בהקשר זה, יש לשפוט את מערכות ההערכה לא רק לפי איכותן ככלי מדידה אלא גם לפי האיכות של המשוב הממוקד שהן מספקות ולפי יכולתן להניע שיפור לימודי מתמשך.

ההערכות חייבות לספק למורים הבנה ברורה לא רק לגבי ההצלחה או הכישלון הנוכחיים שלהם, אלא גם לגבי הפרקטיקות שהם צריכים לפתח כדי להפוך למצליחים יותר עם תלמידיהם.

קיימות מספר דוגמאות לגבי המערכות הנוכחיות שמשלבות באופן אפקטיבי את שתי המטרות הללו, מודדות באופן אפקטיבי את הביצוע של המורים ומספקות משוב כדי לעזור להם להשתפר. תכניות של הערכה בסיוע של עמיתים (Peer Assistance and Review (PAR), הנמצאות בתריסרים של מקומות ברחבי המדינה, מראות שהמטרה הכפולה הזו היא אפשרית (Johnson et al., 2009). מספר מחוזות עם תכניות של הערכה בסיוע של עמיתים (PAR), ביניהם סינסינטי ומחוז מונטגומרי, מיישמים את הגישות הללו עבור כל המורים, בפיתוח מערכות הערכה קפדניות שמעריכות את הביצוע הנוכחי של המורים, מקיימות דין וחשבון עבור אותו ביצוע, ומאירות את הפרקטיקות שניתן לשפרן.

קישור למאמר באנגלית ( למנויים על מאגר  Proquest ).

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya