מילים מתכוונות

מקור:
מילים מתכוונות - תבניות ככלי פליתוח חשיבה יצירתית
הוצאת מכון מופ"ת, 103 עמ'

יחידת הוראה המציעה למורים, למחנכים, ליועצים ולמטפלים, כלים יישומיים המאפשרים התנסות קוגניטיבית ורגשית מובנית.
תבניות הכתיבה המוצגות הן "מכמורות מילים", המשמשות ככלי קיבול והכלה במסע של כתיבה שמסלולו נע מהמובנה אל הפתוח. התבניות נועדו להדגיש את הקשרים שבין הבנת תופעות לשוניות, צורניות ומבניות לבין הפקת טקסטים אישיים. באמצעותן ניתן להתנסות באופנים מגוונים של מבע, ובכך לשפר ולשכלל את יכולת הביטוי האישי.

הדגשים שהנחו את תכנון היחידה:

1. תכנים שאינם כלולים בתכנית הבית ספרית הרגילה
2. פיתוח ההיבטים השונים באישיותו של הלומד
3. פיתוח יצירתיות מילולית
4. יצירת מערך בעל זיקה בין תחומית.

תוכן העניינים

פתח דבר
הקדמה
חלק ראשון: לכתוב מילים

מתמקד "בפיתוח מיומנויות כתיבה בתבניות שיריות, תוך התבוננות מחודשת במילה היחידה, בצירופי המילים, במטפורות הנוצרות במפגש של  שדות אסוציאטיביים שונים ובהיבטים מבניים ומוזיקליים"

 • מבוא
 • מילים
 • שדות של משמעות
 • ההיבט המוזיקלי – מצלול, קצב תבנית
 • אי-גיון

חלק שני: לרקום עלילות

עוסק "בפיתוח מיומנויות כתיבה במסגרות נרטיביות שונות כגון הסיפור העממי, הדרמה והתסריט. תהליך הלימוד המוצע משלב למידה תיאורטית, פעילות יצירתית אישית ופעילות קבוצתית" מערכי הפעילויות מתמקדים בשלושה צירים: קריאה מונחית, כתיבה מונחית ודיון מוחה.

 •  מבוא
 • התבניות בספרות העממית
 • תבניות בכתיבת תסריט

סוף דבר
מקורות לעיון
מקורות מן הספרות היפה

ד"ר גילה שחר, מרצה לקולנוע וביבליותרפיה.


  לפריט זה התפרסמו 1 תגובות

  הצעה לניסוח מחדש של אתר אינטרנט

  פורסמה ב 07/09/2011 ע״י צבי סתוי
  מה דעתך?
yyya