מיזוג מידע

מיזוג מידע ממקורות שונים הוא פעולה של הפיכת פיסות מידע או רעיונות ממקורות שונים לטקסט מעניין  ומקושר היטב.

מיזוג מידע הוא תהליך מורכב של קריאה וכתיבה, שבמסגרתו קוראים הלומדים טקסטים על נושא מסוים וממזגים אותם על ידי ברירת תכנים מתוך הטקסטים השונים וקישור ביניהם. כך נוצר תוצר  מידע חדש, הנסמך גם על הידע הקודם של הלומד וגם על התכנים החדשים.

לאחר שאותרו מקורות, נרשמו וסוכמו,  צריך ליצור מהם יחידה אחת בה יתמזגו הסיכומים השונים. לשם כך ממיינים ומסדרים אותם בהתאם לזיקת הנושאים והתכנים שבהם, תוך בחירה, מיון, השמטה והוספה של תכנים  (לצורך זה אפשר להיעזר בטבלאות להשוואת המקורות ולבדוק איך מתקשר מקור אחד למשנהו). נוצר תוצר מידע טקסטואלי חדש, ובו עיקרי התוכן של תוצר המידע .

תוצר זה הוא טיוטה ראשונה של העבודה או האיסוף . בטיוטה זאת מותר ורצוי להרחיב דברים ולהוסיף - לצורך הסבר והבהרה - דוגמות, תיאורים,  קישורים , הקבלות, פירוט ושאר דרכי הסבר. בסיכום מקושר  כזה, יותר מאשר בשאר הסיכומים, הכותב הוא הקובע את סדר הפרטים, לא בהכרח לפי סדרם במקורות המידע. מקום מרכזי בתהליך המיזוג יש להצבת הקישורים והמעבר ביניהם .

מיזוג בעזרת טבלה

אפשר לערוך סיכום ממזג בעזרת טבלאות המשוות בין מקורות המידע. תפקיד הטבלה להראות את השווה ואת השונה. לשם כך יש לאתר את הקריטריונים/ תבחינים המשותפים לכל המקורות

מקור: מכללת לוינסקי להוראה, מרכז כתיבה ממוחשב

 http://www.levinsky.macam98.ac.il/write/menu3_2.asp

קריטריונים למיזוג מידע  לתלמידים בכיתות בתי ספר יסודיים

מיזוג מידע ממקורות מידע שונים וציון מקורות
כתות א-ד  - לפחות משני מקורות מידע
כתות ה-ו  -  לפחות 3 מקורות מידע
חט"ב    -   לפחות מ 4 מקורות מידע 

http://www.tzafonet.org.il/kehil/inform/compet/yarok.htm

 

דוגמא לתרגיל מונחה באינטרנט למיזוג מידע :

http://www.putlearningfirst.com/infohand/u3.html

http://www.putlearningfirst.com/infohand/u6.html

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya