מיומנו של מורה מתחיל: זרע הפורענות

מיומנו של מורה מתחיל: זרע הפורענות
 אחד הבעיות הידועות של מורים חדשים הוא שבירת רצף ההוראה בהמשך למורה הקודם בעיקר מבחינת שיטת ההוראה ודרך ההוראה. כך לדוגמא, המורה המתחיל מתאר ביומנו האישי באינטרנט (בלוג) מקרה בו המשיך ללמד שיעור במתמטיקה כיתה שלמדה קודם אצל מורה אחרת בשיטה אחרת. השינוי בדרך הפתרון במתמטיקה גרם להתנגדויות אצל התלמידים שלמדו מתמטיקה בהקבצה א' בכיתה ז'. קונפליקטים כאלו בין מורה לתלמידים על רקע השינוי בדרך התרגול  ממורה אחר בכיתה קודמת שכיחים בהוראת המתמטיקה. קונפליקט זה קורה כאשר התלמידים עוברים ללמוד אצל מורה אחר המציג דרכי פתרון אחרים במתמטיקה שלא הועברו בהכרח  עפ"י המתכונת הקודמת אליה אומנו התלמידים . יכול להיות שאחד הפתרונות למצב דיכוטומי זה הוא תיאום מראש בין המורה החדש לבין המורה הקודם על מנת לתשאל אותו לגבי דרכי הפתרון שהציג בזמנו לתלמידים.
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya