מיומנות הסיכום – רצף למידה

מיומנות הסיכום – רצף למידה
ד"ר גילה קאופמן
 
שלב א'                            
לקראת סיכום
התנסות בסריקת הטקסט: בעזרת כותרות, כותרות משנה, תמונה, טבלה, תרשים, התחלה וסוף של הטקסט
 
ניסיון לאתר את הנושא בעזרת השאלה: על מה/ על מי מדובר פה?
ניסיון לאתר תת-נושאים והיכן ממוקם כל תת-נושא
ניסיון לאתר רעיון מרכזי בעזרת השאלה: מהו הדבר החשוב שנאמר על הנושא?
 
שלב ב'
קריאה פעילה מלווה בשחזור מידע, מרקור, כתיבת שאלות, הערות ונקודות
 
זהו השלב שבו התלמיד יאתר ויסמן: מילות מפתח, משפטי מפתח (רעיון מרכזי) ומשפטים התומכים ברעיון המרכזי. (בכיתה תתנהל שיחה על: 'איך יודעים שמלה היא מילת מפתח' , 'איך יודעים שמשפט הוא משפט מפתח', מה כדאי למרקר, איך נימנע ממרקור יתר?)
 
התלמיד יקרא כל פסקה ביסודיות, 'ירים עיניים מהטקסט' וישחזר את מה שכתוב במלים שלו. התלמיד יכתוב בשוליים של הפסקה שאלה שהפסקה ענתה עליה.
 
שלב ג'
פירוק הטקסט למרכיביו
התלמיד 'יאסוף' את השאלות שכתב בשוליים וישאל את עצמו מהן השאלות הגדולות שהטקסט עונה עליהן. זאת תהיה ההכנה לפירוק הטקסט לחלקים (פירוק הנושא לתת- נושאים)
התלמיד ינסח במלים שלו את הקשר בין חלקי הטקסט השונים
 
שלב ד'
הכנת מתווה (פיגום) לכתיבת הסיכום
התלמיד יתחיל במשפט: הטקסט (הסיפור, המאמר, הפרק וכו') עוסק ב/ דן ב/ מדבר על____. אם מסתייע אז: משפט מבואי נוסף כמו: 'הבעיה נבחנת משלושה היבטים' / הטקסט מתמקד ב______.
 
מכאן, אחת מהאפשרויות:
כתיבת נקודות ברצף (ראשי פרקים)
הכנת טבלה
הכנת תרשים (כמו תרשים עצם הדג למבנה של סיבה-תוצאה)
הכנת מפה מושגית
חשוב! משפט מסכם שנותן את ה'שורה התחתונה' המסכמת את הסיכום (משפט כזה מדגיש את המהותי שבטקסט המקורי
שלב ה'
התלמיד יקפיד על חלוקת הסיכום לפסקאות: כל פסקה סביב רעיון מרכזי אחד והמשפטים התומכים באותו רעיון. ייבדק הרצף ההגיוני בתוך הפסקה ובין הפסקאות השונות.
 
סטנדרטים לבקרת האיכות של הסיכום
 
*    כותרת עניינית המייצגת את המהותי שבטקסט המסוכם
*    נוכחות של מושגי מפתח
*    דיוק מושגי
*    ניסוח נכון ומדויק של הקשרים בין המושגים
*    תמציתיות
*    קוהרנטיות של הסיכום
*    ניסוח מסקנה העולה מהסיכום
 
 
מיקום הסיכום במסגרת קונספטואלית
 
הסיכום הוא מיומנות מורכבת ותובענית ונדרש מאמץ הוראתי מודע כדי להפכו לנגיש אינטלקטואלית לתלמיד במגוון של סיטואציות למידה. סיטואציות כאלה יכולות להיות כתיבת עבודה, היערכות ותפקוד לקראת בחינה ובמהלך בחינה. המציאות של המאה ה-21 היא מציאות של עומס רב במידע ומכאן הצורך לסנן מידע ולכווץ מידע דרך מיומנויות של תמצות, סיכום ומיפוי של מידע.
 
מה דורש הסיכום מהתלמיד? לשאלה זו נענה על ידי התבססות על מודל 'ביצועי ההבנה' של דייויד פרקינס (1992) המופיע בספרו 'לקראת בית-ספר חכם'. הסיכום כ'ביצוע על' בהבנה דורש מהתלמיד את ביצועי ההבנה הבאים:
*    שחזור ידע במלים של התלמיד
*    מיון של מידע לעיקר וטפל
*    איתור וניסוח נושא
*    איתור וניסוח רעיון מרכזי
*    תרגום של חלקי טקסט לשאלות
*    מיון נושא לתת-נושאים
*    ניסוח הכללות מתוך פרטים
*    ניסוח מסקנה
הפירוט הנ"ל של ביצועי ההבנה מראה בעליל שהסיכום הוא ביצוע הבנה מתוחכם הדורש טיפול שיטתי, ממוקד ומסודר בכל קשת המיומנויות הנ"ל. (המשך יבוא)
 
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya